Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tuuti, tuuti lapšukaista...

Kanšallisien kulttuurien keškukšen ruataja Marija Sevastjanova iänityšstudijošša laulamašša Iro Pekšujevalta (kotikylä Koštamuš) tallennettuo tuuvitušlauluo: ”Laulelen mie lapšellani, Tuuvittelen turvikseni. Taitettelen avukšeni, Avukšeni, armokšeni” // Kuva: Alina Čuburova

Vuotena 2013 mie olin kiäntäjänä tapuamisešša, kumpasešša šynty kanšainvälini musiikkiprojekti. Šen tulokšena pitäis olla CD-levy tuuvitušlaulujen kera. Tapuamiseh ošallissuttih niise Karjalan Šivissyššeuran ta Karjalan Kanšallisien kulttuurien keškukšen jäšenet. KŠŠ:n etuštajat Eeva-Kaisa Linna ta Markku Pottonen kerrottih šilloin tarinan šiitä, mitein Virošša kaikilla vašta šyntynehillä lapšilla taritah CD-levy tuuvitušlaulujen kera. ”Šemmoista pitäy olla karjalaisillaki,” – šanottih karjalaisen kulttuurin kannattajat.
Mie tapasin Kanšallisien kulttuurien keškukšen ruatajan Natalja Šamrain kera, kumpani on tämän projektin työntäjä ta idejojen šynnyttäjä.

Natalja, konša šuamma nähä projektin tulokšet?
– Kyllä, myö iče emmä ole tyytyväisie, jotta projekti keštäy niin pitälti. Kulu jo kakši vuotta, projektissa tapahtu muutokšie, ka lupuan, jotta tulijan 2016 vuuvven pakkais- tahi helmikuušša myö järješšämmä uuvven CD-levyn presentatijo ta karjalaiset molemmin puolin rajua šuahah nähä ta kuunnella projektin tulošta.

Kerro pikkusen CD-levystä.
– Levyh on kerätty 11 karjalankielistä tuuvitušlauluo. Ka ne ei olla otettu arhiivašta, niitä laulettih ta šoitettih 13 musiikkiryhmyä Karjalašta ta Moskovašta. Kaikki tuuvitušlaulut on laulettu nykyseššä muovošša, musiikki niise on nykyaikani ta še on esitetty eri musiikkilajiloissa: etno-rokki, folk, räp, folk-electronic, trip-hop ta etno-jazz. Mie vain nyt vielä en voi kertuo CD-levyn nimestä. Anna še on šalana, kuni emmä niä levyn. Voin vain šanon, jotta šillä on karjalaini nimi (muhiu).

Kuin šuuri painoš tulou?
– Painoš ei ole šuuri – vain 500 kappalehta, puolet niistä työnnämmä Šuomeh.  
CD-levyn ilmahpiäštämiseh ošallissutah Karjalan Šivissyššeura (Šuomi) ta Karjalan Kanšallisien kulttuurien keškuš. Partn’orina ollah Karjalan Kulttuuriministerijo ta Blomberg Studio -iänityšstudijo.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat