Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Bisnes ta yrittelijäisyš ollah nuorison käsissä

Tomehpitoloissa on kolme šuuntua: tietehellini, opaššuš- ta yrittäjäšuunta

VII talouvellini forumi on piätapahtuma nuorison elämäššä vuotena 2015. Tällä kertua forumi oli omissettu Uuši talouš – uuvvet mahollisuot teemalla. Projektin muoto on väittelykenttä nuorilla tutkijilla ta yrittäjillä, kumpaset tutkitah ta kehitetäh alovehien sosiali-talouvellisie projektija.

– Enšin haluon koroštua, jotta talouvellini forumi on mahtavin ta monilukusin nuorison toimehpito Karjalašša vuotena 2015. Vuosi vuuvvelta forumi tulou merkittävämmäkši. Tänä vuotena forumih ošallistuu noin tuhat nuorta tutkijua ta yrittäjyä. Še on šuuri resurssi, kumpani voit muuttua elämän parempah puoleh. Nuorison kiinnoššuttamini sosiali-talouvellisien proplemien ratkaisomisešta on tärkie ta etušijani šuunta Karjalan tašavallan nuorison politiikašša. Olemma ylpeitä, jotta forumi pietäh meijän tašavallašša. Vuotamma šiitä uušie, kreatiivisie ajatukšie ta projektija, KT:n piämiehen šijahini Valentina Ulič tervehti kaikkie ošallistujie.

Nuorison talouvellini forumi pietäh Petroskoissa joka vuosi 2008 vuuvvešta alkuan. Šen piätukija on KT:n hallituš. Vuotena 2013 forumi tuli kanšainvälisekši. Tavallisešti forumin toimehpitoja järješšetäh kaupunkin monissa opaššuš- ta tietolaitokšissa. Forumin tulokšien mukah joka vuosi julkaissah ošallistujien esityškokoelma. Vuosina 2008–2014 forumin työh ošallistu yli 2000 nuorta tutkijua. Kuuvvešša vuuvvešša forumista tuli Karjalan brendi, näijen vuosien aikana oli järješšetty yli 60 opaššuškenttyä ta pyörietä stolua. Tänä vuotena forumih ošallistu noin tuhat ihmistä Venäjän 28 alovehelta ta 34 kaupunkista, šen lisäkši Šuomešta, Ruočista, Puolašta ta Kirgizijašta. Forumin piäjärještäjä on Venäjän tietoakatemijan Karjalan tietokeškukšen talouven instituutti.

– Forumin piätarkotuš on nuorien tutkijen ta yrittäjien yhistämini. Šillä järješšetäh opaššušseminarit, pyöriet stolat, muasteri-opit, kumpasih ošallissutah jo kokenehet yrittäjät ta ekspertit. Tomehpitoloissa on kolme šuuntua: tietehellini, opaššuš- ta yrittäjäšuunta. Forumin ošallistujina ollah alla 35-vuotiset ekspertit, opaštujat, ammattimiehet, nuoret tutkijat, aspirantit, šen lisäkši nuoret yrittäjät ta koululaiset, forumin johtaja Jevgeni Žirnel’ kerto.

Forumin puittehissa oli pietty tietehellis-praktini konferenšši nuorilla tutkijilla, kumpaseh ošallissuttih koululaisetki. Forumin uuvvissukšena oli Investoinnin vetämini Venäjän alovehih -asiepeli.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat