Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pagize karjalakse, kuni on kenenke paista

Gnomik-päivykoin kazvatit ozutettih kaikile suarnan nagreheh nähte. Päivykois pienii karjalazii harjaittau muamankieleh Marija Tarasova.

Moizen deviizan anuksenkarjalazet pandih omale paginkluubale, kudaman vastavuksile hyö kerrytäh kaksi kerdua vuvves pagizemah karjalakse. Anukselazien paginkluuban vastavus piettih mennyt pyhänpiän, 15. kylmykuudu. Vastavuksen aigu oli sovittu jo ennepäi: Anuksen kirjaston ruadajat kučutah rahvastu tulemah kluubah Olonija-lehten kauti. Ket lähikylispäi voidaneh, ga sežo tullah pagizemah karjalakse, sanelemah zuakkunoi da omii mielii. Kirjuttajat, a niidy Anukses on äijy, lugietah kaikile omii uuzii kerdomuksii da runoloi. Täl kerdua paginkluubas gostis oli Anuksen Gnomik-päivykoin kazvattii da “Oman Muan” toimittajua. Enzimäi pienet artistat ozutettih kaikile suarnan nagreheh nähte. Päivykois pienii karjalazii harjaittau muamankieleh ……. Lapset maltettih ei vaiku sanuo mustoh panduloi sanoi, ga vie kiändiä karjalan kielespäi ven’akse da vastata karjalakse. Periodikan-julguamon toimittai Alina Čuburova saneli karjalan kielen uvves opstuskursas, kudaman mugah voibi opastuo kieldy internetan kauti. “Oman Muan” piätoimittai Natalja Sinitskaja saneli lehteh nähte da pidi anukselazile lugemiskursit, hos kaikin maltettihgi lugie, ga rahvas hyväl mielel lugiettih yhtes Vas’a Veikin Raadivo-kerdomuksen. Kuni yhtet lugiettih, toizet opittih vägie stolakižas: “astuttih” kiistai Anuksespäi Louheh. Kižan voittajakse piäzi Jekaterina Borisov. Myöhembä, čuajustolas istujes, kirjuttai Jekaterina Borisova lugi kaikile oman uvven kerdomuksen... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat