Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Valkievuaran kylän istorijašta

Tiudija-joven toisella rannalla muinaisista ajoista šuaten oli kaivoš, mistä šuatih marmorie. // Kuva: Sergei Mihailenko

Valkievuara on vanha, ka vielä elävä kylä Kontupohjan piirissä. Še šijaiččou Tiudija-kylän lähellä ta šamannimisen joven rannalla. Kylä šai Valkievuara-nimen šamannimiseštä vuarašta, kumpani on kylän lähellä. Vuara on korkie ta eryähissä paikoissa še on oikein jyrkkä. Nyt kyläššä eläy vähempi 30 ihmistä. Vuotena 1768 tämä kylä oli äijyä šuurempi, mitä nyt ta šiinä eli yli 2000 ihmistä.

Joven toisella rannalla muinaisista ajoista šuaten oli kaivoš, mistä šuatih marmorie. Tätä marmorie šanottih Tiudijan marmoriksi ta šillä oli noin 23 erilaista värie. Marmorie kaivokšešta ruvettih šuamah XVII vuosišuan kešellä, heti kun kauppieš Martjanov löysi šen. Kivie šuatih ahkerašti, enšin marmorie vähän jaloššettih ta šiitä lähetettih Piiterih jokien ta järvien myöten.

Tiudijan marmorie käytettih ennein kaikkie Isaakin kirikkyö rakentuas’s’a. Šen lisäkši valkienruškieta marmorie käytettih Piiterin toisihki rakennukših, esimerkiksi, Zimni, Mramorni, Mihailovski, Mariinski palattiloissa ta Kazanski-piäkiriköššä.

Valkievuarašša on Kazanin Jumalanmuamon kirikkö ta še on arhitektuurini muistomerkki. Kirikkö rakennettih vuotena 1853 kreivin Lev Petrovskin käšyllä. Kreivi iče oli tarkissušmatalla Valkievuarašša vuotena 1853 ta šano, jotta vahna puukirikkö on liijan pieni kylän eläjillä. Šen jälkeh alettih rakentua uuši kirikkö.

Kirikkyö šuunnitteli tunnettu arhitektori Konstantin Ton. Še on rakennettu Visantijan tyylissä, kiriköššä on kupoli ta kellotorni. Pari šatua vuotta takaperin kirikkö oli oikein kaunis ta rikaš, ka XX vuosišuan 30-luvulla šen tiloissa toimi klubi.

Kirikkö on šuuri ta valosa, ka nyt še on aivan tyhjä. Tätä kirikkyö rakentuas’s’a niise käytettih Valkievuaran marmorie. Šen pohja on luajittu marmorista. Nyt kirikkö on pahašša kunnošša. Marmoriportahat ta ikkunalauvat kavottih, kiriköššä ei ole ovie, ikkunoja ta latetta. Vuotena 2002 Kontupohjan pyhäkoulun opaštujat isä Bolšakovin ta arhitektori Sobolevin kera käytih Valkievuarašša ta mitattih kirikkyö, hyö toivottih, jotta kirikkö rekonstruoijah...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat