Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Artelillah ruato eistyy

Tällä hetkellä korjauštyöt vielä jatutah kačontašalissa, kumpani eniten kärši tulešta. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Muissutan lukijilla, jotta Jyškyjärven kulttuuritalo kärši tulipalon aikana, mi šattu kyläššä tämän vuuvven Voitonpäivän uattona. Šilloin jyškyjärviläiset šanottih: ”Kaikin yheššä myö varmašti kunnoššamma oman Kulttuuritalon”.

Ta hyö piettih oman šanan, kohta Kulttuuritalo tuaš avuau omat ovet. Šuunnitelmien mukah še tapahtuu jo pimiekuušša, konša ruvetah pruasnuimah Muamon päivyä.

Tällä hetkellä korjauštyöt vielä jatutah kačontašalissa, kumpani eniten kärši tulešta. Nyt, remontin jälkeh, kačontašali näyttäy šuuremmalta, vet šiinä šuorennettih šeinät ta ašetettih uuvvet lakilamput. Jo on tilattu kaččojien nojastuulat, kumpaset tuuvvah kyläh Kalevalašta.

Jyškyjärven kulttuuritalon kunnoštamiseh šuuren panokšen luotih piirin ta kylän eläjät šekä vierahat. Jyškyjärviläiset ošallissuttih supotniekkoih, kellä oli mahollisuš – autto rahalla, toiset autettih käsillä tahi autoloilla. Ihmiset tuotih mualija, erilaisie materialija rakentamista varoin. Tuntuu, jotta kylän joka eläjä lisäsi oman panokšen kulttuuriliesin rutompah kunnoštamiseh. Lyhyön ajan piäštä Kulttuuritalošša uuvveštah ruvettih toimimah käsityökeškuš ta kuvontaverštaš, a eksponatit myöššyttih omilla paikoilla pieneh musejoh.

Kulttuuritalošša näkyvällä paikalla rippuu luvettelo, kumpasešša on mainittu kaikki ihmiset, ket autettih korjauštöissä. Luvettelošša on yli puoltatoista šatua nimie šekä laitokšien ta järještöjen kollektiivie. Niistä mainičen Slavmo-järještön (N. Masl’akov, P. Jeršov), yksityisyrittäjät R.V. Tupinan ta V.N. Vatasen, Jyškyjärven kylähallinnon, Kotiranta-turistifirman (O. Lehtinen), Kalevalan raipon (A. Homič), KPRF-puoluvehen paikallisen ošašton, Šuomen Kesseli-hyvänluajintašeuran, Jyškyjärven oikieuškosen kirikön šeurakunnan.

Varojen keryämini jatkuu. Vielä pitäy äijän rahua, jotta kunnoštua vanhoja ta ommella uušie teatteripukuja, kumpaset melkein kokonah hävittih tulešša. Mie olen varma, jotta kaikin yheššä jyškyjärviläiset ratkaissah šenki vaikien tehtävän.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat