Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kanšalaisjärještöt avattih ovijah

Aktijon aikana kanšalaisjärještöjen jäšenet piettih erilaisie muasteri-oppija. // Kuva: Natto Varpuni

Karjala on tovemmaštah monikanšallini tašavalta. Ta ne ihmiset, ket tultih viime šuovattana Petroskoin Lotos-Plaza -kauppakeškukšeh, vielä kerran šuatih nähä šen. Avoimien ovien päivä -nimini aktijo keräsi yhteh kauppakeškukšen näyttelykentällä eri kanšallisukšien etuštajie: karjalaisie, vepšäläisie, venäläisie, ukrainalaisie, valkovenäläisie, kruusialaisie, jevreita, liettualaisie ta muita. Tämän Karjalan Kanšallisušpolitiikan ministerijön tukeman pivon piätarkotukšena oli kiäntyä ihmisien huomijo sosiaalialalla toimijien Karjalan kanšalaisjärještöjen puoleh, kumpasie yhä rikeneh kučutah ”yhtehisen hyövyn järještöiksi”.

Viime vuosikymmenien aikana nämä järještöt on toimittu tiiveheššä yhteistyöššä valtijoelimien ta paikallisen ičehallinnon kera. Niissä ruatajat ihmiset ollah hyvin aktiiviset. Kehittämällä ta toteuttamalla erilaisie projektija ne autetah ratkaissa monie yhteiskunnallisie propleemoja.

Joka vuosi piäkaupunkissa järješšetäh tämmösie avoimie tilaisukšie, missä jokahini halukaš voit tutuštuo kanšalaisjärještöjen toimintah. Tämänvuotiseh aktijoh oli yhtyn 30 kanšalaisjärještyö. Šiinä oli šivissyš-, bisnessi- ta matkailualalla toimijie järještöjä šekä kanšallis-kulttuurisie järještöjä. Tilaisuon puittehissa kanšalaisjärještöt piettih neuvotteluja, esitettih omie projektija, järješšettih erilaisie muasterioppija. Aktijon aikana oli toimin šuuri käsityöjarmankka, missä paikalliset muasterit esitettih omie käsitöitä.

Ohjelman vetonumerona oli kokkien kilpailu. Kilpailuh yhyttih Petroskoin kuulusimpien ravintolojen nerokkahat kokit, kumpaset tarjottih maisseltavakši eri kanšojen kanšallisie ruokie. Pivon kaččojat šuatih maissella karjalaisie, venäläisie, kaukasialaisie, kruusialaisie ta äšen japanilaisie perintehellisie ruokie. Arvoštelijakunta oli arvijoinun kaikki kilpailušša esitetyt ruuvvat ta valičči voittajat. Kilpailun piävoittajakši tuli Petroskoin krusialaisen ruokaperintehen Genatsvali-ravintola. Tämän ravintolan kokin esittämät ruuvvat oli šuatu arvoštelijien korkeimmat arvošanat šekä enimmät kaččojien mieltymykšet. Petroskoin Karjalaini Gorničča -ravintolalla oli myönnetty palkinto Kanšallisien perintehien šäilyttämiseštä -nominatijošša.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat