Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lähtin minä Läkköiläh

Lähtin minä Läkköiläh –programman vedäjäny on Ol’ga Ogneva.

Tänä sygyzyn se täytti viizitostu vuottu. Karjalan paikannimistöhäi on rouno ku pohjatoi lipas, sendäh programman teemukaššali ei tyhjene. Omat nimethäi ollah kylil dai linnoil, da niilöin agjoil, järvilöil, jogiloil, ojil, salmiloil, lahtiloil, suoloil, niittylöil, kangahil, kai tiešuaroil, suuril puuloil da kivil. Nimet eletäh ylen hätken, monii sadoi, eiga tuhanziigi vuozii, sildy gu enne kaikkie paikannimi on adressi. A ku ruvennet sidä yhtytottu muuttelemah – ga kuibo sit lövvät kohtan?

Paikannimet voijah sanella äijän meijän kodirannan mennyös aijas, istouries. Karjalas on paikannimie eri luaduu – karjalastu, vepsälästy, saamelastu da ven’alastu. Tavan mugah nimet paikoile annettih rahvas, ket enzimäzinny tuldih elämäh niilöile rannoile. Ylen puaksuh jo ei ole olemas sidä rahvastu, a nimi eläy tännesäh... 

Lähtin minä Läkköiläh -programman kaččojien joukko äijäl liženi sen jälles, ku kanzalliskielizii programmoi ruvettih panemah ozutettavakse internettah. Niidy lövvät Viestit Karjala -joukos facebook, vkontakte -sotsiualuverkolois da youtube-portualal. Eččijes pidäy panna sanat Lähtin minä Läkköiläh, L’ahtin minä L’akkoil’ah libo «Rodnije serdtsu imena», ku ven’akse programmal on tämä nimi. Täs ollah erähät adresit: http://vk.com/viestitkarjala; http://www.youtube.com/user/ViestitKarjala.

Programman sähköpoštuadressi, kuduah pidäy työndiä vastavukset kilbukyzymyksih, da voibi kirjuttua omat kyzymykset da toivomukset, on paikannimet@yandex.ru...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat