Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevala: Ihmehkirja-tarina ili mitein kalevalalaiset valmissuttih kilpailuh

Starikilpailušša kalevalalaiset koululaiset esitettih Sampo-tarinan Kalevala-eepossašta

Kalevalan koululaiset otettih tehtäväkšeh valmistua tarinan Kalevala-eepossan pohjalla. Mie pakauttelin Kalevalan keškikoulun šuomen ta karjalan kielen opaštajua Nina Aleksejevua ta tiijuštelin miten tämä pikkunäytelmä šynty?

- Mistä teilä šynty tämä ideja?

- Eryähänä päivänä meijän keškikoulun johtaja Bel’ajeva Svetlana Vasiljevna tuli ta šano, jotta 20. pimiekuuta Priäžäššä pietäh Karjalaini šuarna -nimini festivali-kilpailu ta Kalevalan joukkuo kučutah täh festivalih. Omašta puolešta hiän lupasi auttua ta löytyä sponsorie. Mie rupesin ajattelomah mitä meijän Kalevalan lapšet voitais esittyä. Kilpailušša oli kolme teemua: Karjalaini šuarna, Kalevalan mosaikki ta Miun Kalevala. Šitä mieleh tuli ajatuš: kenen kuin ei kalevalalaisien kertuo eepossašta, šen lisäkši tämä vuosi on eepossan juhlavuosi ta juštih ei niin ammuin päivänvalon näki Kalevala vienankarjalakši. Näin šynty ajatuš luatie Kalevala – ihmehkirja -näytelmän.

- Mintäh valiččija juuri Sampo-tarinan?

- Enšiksi myö halusima kertuo Elias Lönnrotista ta mitein hiän keräsi runoja. Täššä milma autto Jouki Hämäläisen runo, kumpani kertou mitein Elias Lönnrot matkušti Kalevalan runomailla ta mitein eepossa šynty. Myö näyttimä tämän runon varjonäytelmänä. Ajattelima, mitein luatie varjoteatteri, jotta olis šelvä, ken matkuštau ta mitä hiän ruatau. Šiitä löysimä kankahan ta lampun ta varjoteatteri onnistu. Še oli meijän näytelmän alku. Myö tuttavuššuttima kaččojie eepossan istorijah ta šiitä kertoma tarinan Sammošta. Mintäh Sammošta? Miun mieleštä še on šuosituin eepossan tarina.

- Miellyttikö kilpailu lapšilla ta mimmosie šuunnitelmie teilä on?

- Kyllä, lapšilla ta meiläki oli mukava ošallistuo tämmöseh kilpailuh. Lapšet kačottih, mitä toiset esitettih ta šuatih hyvyä kokemušta. Meijän tarina rupieu elämäh, meitä jo nyt pyritetäh esittämäh näytelmyä koululaisilla ta Kalevalan eläjillä, voit olla, meijät kučutah nuapurikylih.

Näin šynty hyvä Kalevala – Ihmehkirja -nimini näytelmä. Šuuri ruato on ruattu ta on hyvä kuin kalevalaiset, lapsien vanhemmat ollah niin ihastunoita täh kilpailuh ta tarinah.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat