Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Miltä näytti poštikortti šata vuotta takaperin?

Näyttelyššä tulou esillä musejojen pohatta korttikokoelma. Šen lisäkši šiinä voit nähä Petroskoin nykytaiteilijien luatimie korttija.

Näyttely on juattu eri oših pruasniekkojen ta kuukaušien mukah. Joka kuukauvešša järještäjät on valittu pruasniekan (esimerkiksi, Uušivuosi, Roštuo, Naisienpäivä, Voitonpäivä, Äijäpäivä) ta esitettih tällä pruasniekalla omissettuja korttija. Näyttelyn vierahat šuahah nähä erilaisie korttija, kumpasie lähetettih kiriköllisillä, valtijollisilla tahi pereh-pruasniekoilla.

Enšimmäini poštikortti painettih Austrijašša 1. šajekuuta 1869 vuotena. Še oli kortti, mih liimattih poštimerkki ta še makšo kakši hopieta rahua. Ranškan ta Prussijan välisen šovan aikana šynty ideja panna korttih kuva. Tämä ajatuš tuli ylen šuositukši ta Jeuropan maijen poštilaitokšet ruvettih painamah korttija. Venäjällä enšimmäini poštikortti näki päivänvalon 1872 vuotena. Venäjällä 1800-luvun lopušša vain kaupunkin eläjät lähetettih toini toisellah korttija, ka 1900 - luvun alušša, kun poštipalvelut järješšettih kylissäki ta yhä enemmän ihmisie opaštu lukomah ta kirjuttamah, kyläläisetki ruvettih lähettämäh korttija.

Viime aikoina on tullun šuositukši lahjottua omin käsin luajittuja korttija. Käsityökaupoissa myyvväh äijän materialie, a erilaiset järještöt tarjotah ihmisillä muasteri-oppija, niitä šuau löytyä internetissäki. Esimerkiksi, tämän näyttelyn puittehissa niise järješšetäh muasteri-oppija ta ošallistujien luatimista korttiloista niise järješšetäh näyttely.

Nykymuajilmašša paperie käytetäh vähemmän. Ihmiset luvettah digitalikirjoja, kirjutetah toini toisella viestijä ta lähetetäh korttija internetin kautti. Näyttelyn tarkotukšena on korttikulttuurin šäilyttämini ta popularisointi.

Kanšallisen musejon yhteyveššä Karjalan poštiošašto järještäy aktijon. Jokahini näyttelyn vieraš šuau oštua kortin ta lähettyä šen omilla lähisillä ta yštävillä.

Näyttely on avoinna 9. talvikuuta–1.tuiskukuuta.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat