Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Solovetskin vankiloilla omissettu…

Ikävällä tunnetun Solovetskin erikoisleirin 1923–1939-toimintavuosina liity kiintiešti Karjalahki.

Ikävällä tunnetun Solovetskin erikoisleirin 1923–1939-toimintavuosina liity kiintiešti Karjalahki. Kemissä oli leirin väliaikani šijotušpaikka. Leirin vankit rakennettih Vienanmeren-Itämeren kanavua. Sandarmoh-mečiköššä Karhumäjen tienoilla oli šuoritettu lukusie joukkoammuntoja.

Nellä vuotta takaperin ryhmä, kumpaseh liityttih tietomiehet, kirjailijat, lehtimiehet, papit ta järještömiehet, alotti šuuren Solovetskin vankien muisselmie -kirjašarjan valmistamistyön. Toimittajaneuvošton johtajakši tuli Solovetskin Vapahtajan miešmanasterin Moskovan podvorjen pappi isä V’ačeslav (Umn’agin). Neuvoštoh kuuluu kolme petroskoilaista: manasterin kuštantamo-ošašton johtaja, kuštantaja ta valokuvamuasteri Mihail Skripkin, Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin vanhempi tutkija Jelena Soini ta Sever-kirjallisušlehen ošašton johtaja Veniamin Slepkov.

Šarjan enšimmäini 1923–1927 vuosilla omissettu kirja oli valmissettu Solovetskin erikoisleirin peruštamisen 90-vuotispäiväkši. Tuon kirjan pohjana oltih leirin vankien šäilynehet muisselmat. Lisäkši šiinä oli lukusie dokumenttija ta valokuvija eri arhiiva- ta musejofondiloista.

Vähän ajan piäštä oli painettu toini šekä täyvennetty enšimmäini oša. Niih oli kerätty ainehistoja Solovetskin leirin vankiloista, mit ei oltu konšana ennein julkaistu. Näihi kirjoih oli šamoin otettu vankien muisselmie, mit oli ennein julkaistu rajan takuana. Kaikki ne oli kiännetty venäjän kielellä. Kirjašša on tunnetun venäläisen lehtimiehen Ivan Solonevičin muisselmie, kumpani Boris-veikkoh ta Juri-poikah kera ihan ihmehellä pakeni leiristä ta piäsi Šuomeh. Kahen enšimmäisen ošan esittely piettih viime vuotena Karjalan Kanšallisešša musejošša.

Kirjašarjan kolmannešša ošašša, kumpasen esittely piettih tämän vuuvven pimiekuun lopušša, on kuvattu kauši 1930 vuoteh šuaten. Kirjan esittelytilaisuošša kerrottih muistaki kirjoista, mit tuannoin ilmeššyttih manasterikuštantamošša.

Solovetskin vankien muisselmie -kirjašarjan toimittajaneuvošton johtaja V’ačeslav Umn’agin korošti, jotta kirjojen valmistamistyö jatkuu. Oša vaštailmeštynehistä kirjoista oli luovutettu Karjalan kirjaštoih, šekä tieto- ta šivissyšlaitokših.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat