Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lugemistu omal kielel – midä lugie, kus suaha da kui opastua

Suureh pidoh tuli opastujua ymbäri Karjalua. Karjalan, vepsän da suomen kielen opastajat kerävyttih sanelemah omas ruavos, kaččomah toizien opastandan alal ruadajien ne’ruo da kuundelemah kielialan spetsialistoin paginoi.

Tämän vuvven konferensii on monien laitoksien da liittoloin yhtehine ruadotulos. Suurdu abuu da kannatustu sidä valmistajes Opastundan kehityksen keskuksen ruadajat suadih Karjalan Sivistysseuraspäi. Konferensien allus kerävynnyzii tervehtittih Karjalan opastamizen ministerstvan spetsialistu Natalja Vasiljeva, Suomen Piiterin konsul’stvan Petroskoin ozaston konsulu Tuomas Kinnunen, Karjalazien VII kerähmön vallittuloin nevvoston piälikkö Tatjana Klejerova. Kaikin hyö sanottih, kui tärgei on kannattua meijän kielien opastandua, semmite ku myö elämmö raja-alovehel. Paginoi piettih Karjalan Tiedokeskuksen Kielen, literatuuran da histourien instituutan tiedoalan ruadajat. Sofja Loiter saneli sih nähte, ku literatuuru ottau allun rahvahan suusanallizes runohuos – folklouras. Jelena Markova saneli niilöis Karjalan kirjuttajis, kuduat kirjutetah omii tevoksii ven’akse, vepsäläine Nina Zaitseva kehui vepsänkielizii kirjuttajii, Natalja Čikina saneli suomen- da karjalankielizes literatuuras.

Konferensielazile oli ozutettu kaksi master-kluassua. Yksi oli Kantele-ansambl’an ozutettu. Artistat nevvotih, kui pidäy sanella lapsile karjalazis soittimis, ennevahnazis perindölöis da tavois. Toizes master-kluasas Lumikello-lapsien päivykoin opastai Mirja Hotejeva saneli omas ruadon’eros. ”Kielipezäs” ruadai Mirja Ivanovna kehui ”mnemodorogazii”, kudamien vuoh lapsil on kebjei panna mustoh da opastuo ulgon sanelemah runozii da suarnoi.  Sana ”mnémé” gretsien kieles merkiččöy mustuo, mustelendua. ”Mnemodorogazet” ollah pienet čomazet, kudamih kaččojen lapsele mieleh juohtutah opastetut sanat da virkehet. Sanommo runosanat ”čoma ruskei kukkaine” mnemo-metodan mugah voibi merkitä sih luaduh, ku enzimäzes kuvazes rodieu ruskei pyörikkö da toizes čomazes – kukkaine. Net juohatetah lapsele runon enzimäzet sanat da muga ielleh...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat