Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Margarita Jufan lempi kukat

Taiteilija Margarita Jufa oman Kukkien varjošša -näyttelyn avajaisissa

Tuanoin Karjalan taitehmusejo juhli omua 55-vuotispäivyäh. Šama merkkipäivä on ni Venäjän taiteilijaliiton ta Karjalan akvarellimualarien šeuran jäšenellä, tunnetun luomisšuvun etuštajalla Margarita Jufalla. Nyt nämä kakši hyvyä tapahtumua yhistäyvyttih: päivänšankari-musejon šaliloissa avautu šamanikäsen yštävän-taiteilijan yksityini näyttely.

Näyttelyn kurattori, musejon toimittaja Jana Surjalainen valičči ekspositijolla hyvin lyyrisen Kukkien varjošša -nimen. Tämä nimi ei ole šattumalta šyntyn, vet Jufan näyttelyn šuurimman ošan täyvennetäh nat’urmortit kukkien kera, kumpasie Margarita oikein tykkyäy. Taulut on mualattu kuvailutaijon eri tekniikoissa: akvarellivärilöillä ta guaššilla, pastellivärilöillä ta tuššilla, vahaliituloilla ta geelikynillä. Joka mualauš on omalla tavallah hieno ta kaunis, ta lämpimäšti kuvuau taiteilijan ympäriolijua muajilmua.

Ekspositijon šuuren ošan täyvennetäh kirjagrafikka ta lehtikuvitukšet. Vet jo yli 30 vuotta Margarita Jufa ruatau yhteistyöššä Karelija-, Periodika- ta Verso -kuštantamojen kera. Taiteilija koristau kuštantamojen kirjoja šekä Kipinä-kuukaušilehtie, kumpani ilmeštyy karjalan, šuomen ta vepšän kielillä.

Šamoin Margarita Jufa kiinittäy huomijuo ihmisih, kumpaset tahotah yhtyö kaunehuon muajilmah. Hiän vetäy Taitehmusejošša piiruššuštuntija lapšilla ta muasteri-oppija aikuhisilla, ta yheššä omien opaštujieh kera ihailou, konša heilä onnissutah hyvät piiruššukšet.

Margarita Jufan Kukkien varjošša -näyttelyh voit tuttavuštuo Karjalan taitehmusejošša 10. pakkaiskuuta šuaten.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat