Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Parahat projektat ičeväil luajitut

Pitkäsrannas programman mugah on luajittu puusto da lapsien kižuandukohtu.

Tämän programman hantuzis Karjalan tazavallan kylien da linnoin eläjät iče vallitah midä pidäy luadie juuri heijän eländykohtas.

Tazavallan b’udžiettu andau kyläle libo linnale 85% varua projektan hinnas, kyläl (linnal) pidäy maksua 10%; kyläläzet (linnalazet) sežo luajitah oma panos – 5 %.

Enne kaikkie projektoin mugah kohendetah kul’tuuruobjektoi, toizel sijal – lapsien kižuandukohtat da stadionat, kolmandel sijal – eländykohtien alovehen kunnostamine...

Priäžäläine Jekaterina Jefremova saneli prezentatsies, kui heijän kyläh rodih luistelikko, kuduan luadimizeh meni 1 miljonu 200 tuhattu rubl’ua. Paikallizet eläjät kerättih 230 tuhattu rubl’ua, paikallizes b’udžietaspäi projektah suadih 300 tuhattu rubl’ua da dostalit den’gat annettih Paikallizien alguhpanoloin kannatus -programman hantuzis...

Programman hyvyös tänävuon oli luajittu jiäkur’oikohtu Suojärves, stadionu Uvves Vilgas, oli kohendettu Velikaja Guba -kylän kul’tuurutalo, Louhen kul’tuurutalos kohendettih lämmityssistiemu, Jyškyjärves kohendettih sildu Čirka-Kem’ joves poikki.

Paikallizien alguhpanoloin kannatus -programman hyvyös rahvas ruvettih uskomah, gu ičeväil voibi piästä vaigevuksis läbi. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat