Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Valmistautumini kerähmöh jatkuu

Šuunnitelmien mukah toisena päivänä kerähmön ruato jatkuu Šuojärven piirin Veškelykšeššä. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Karjalan kanšallisušpolitiikan ministerijöššä ministeri Andrei Maninin joholla on peruššettu työryhmä, kumpani käsittelöy kerähmön valmistamista ta järještämistä. Talvikuun 11. päivänä oli pietty kerähmön työryhmän vuoronmukani issunto. Šiih ošallissuttih kuin työryhmän jäšenet, niin ni kučutut vierahat, muun muašša Kulttuuriministerijön etuštajat, kumpasien avulla šuunnitellah kerähmön enšimmäisen päivän kulttuuriohjelmua. Väittelyn jälkeh oli piätetty, jotta kerähmön enšimmäisen päivän lopukši Kanšallisešša teatterissa järješšetäh šuuri konsertti, kumpasešša esiinnytäh Petroskoin eri ikäryhmien kollektiivit.

Šamoin issunnošša Veškelykšen kylähalličukšen johtaja Irina Pogrebovskaja kerto veškelykšeläisien jäšennykšie kerähmön toisen päivän ohjelmašta. Šuunnitelmien mukah Veškelykšeššä kerähmön ruato jakautuu eri sektijoih, šamoin šielä pietäh pyörie stola -issunto ta Karjalaisien VIII kerähmön piätöšissunto. Kulttuuriohjelmah kuuluu paikallisien kollektiivien konsertti, kumpani avuau toisen päivän työn, ta kerähmön lopettau paikallisen teatterin Samovuara-näytelmä.

Kerähmön ruatoh yhtyy 88 delegattie, kumpaset ruvetah etuštamah Karjalan kaikkie piirijä. Nyt piirilöih on työnnetty kirjaset ta šielä järješšetäh delegattijen vaalija. Šemmoset vaalit jo piettih Petroskoissa 4. talvikuuta, 15. talvikuuta niitä pietäh Priäžäššä, 17. talvikuuta – Aunukšešša, 20. talvikuuta – Kalevalašša. Kerähmön työryhmä šuau delegattijen kaikki luvettelot viimeistäh talvikuun 25. päivänä.

Šamoin työryhmän issunnošša käsiteltih, mimmosie aiheita koškou tulijan kerähmön ruato. Niin, Karjalaisien VII kerähmön valtuutettujen neuvošton johtaja Tatjana Klejerova kertou, mitä oli ruattu VII ta VIII kerähmöjen väliaikana. Šamoin delegatit ruvetah käsittelömäh opaššuš- ta kulttuurialua koškijie kyšymykšie šekä šitä, mimmoni sosiali-talouvellini tila on Karjalašša.

Työryhmän šeuruava issunto järješšetäh 29. talvikuuta.

Halukkahat voijah tuttavuštuo šiih, mitein jatkuu valmistautumini Karjalaisien VIII kerähmöh VKontakte-sosialiverkošša http://vk.com/karjalazien_kerahmo_2016 -šivulla ta Kanšallisušpolitiikan ministerijön saitin http://nationalkom.karelia.ru/podgotovka-viii-s-ezda-karelov/ -šivulla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat