Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vepsäläzien mennytty da nygösty aigua

Opastus voinan aigua meni suomen kielel.

Konferensien rahvas piettih paginua ei vaiku školis da opastajis, ga kirjuttajis da tutkijois, folklouras, muuzikkusoittimis, vepsänkielizes medias, kursilois, festivualilois...

Šoutjärven školan vepsän kielen opastai Anastasija Konošenko saneli kielen opastamizes tänäpäi. Pidäy mustoittua, ku Karjalas on vai nelli školua, kus vepsän kieldy opastetah urokannu: Kalagen, Šoultjärven, Šokšan školat da Suomelas-ugrilaine škola Petroskois. Sen ližäkse, vepsiä opastetah nämmien kylien päivykodiloisgi.

– Piiterin da Voulogdan alovehel sidä opastetah vaiku fakultatiivannu, mainičči Anastasija. – Se ei ole hyvä. Vepsän kieli – se ei ole vai pajot da suarnat. Se on kielisistiemu...

Mieldykiinnitäi oli Kanzallizen arhiivan ruadajan Madina Kajumovan dolkluadu sih nähte, mittuine oli opastai vepsäläzes školas XIX-luvun lopus da XX -luvun allus. Materjualua dokluadah niškoi löydyi opastajien anketois, kudamii hyö kirjutettih ruadajes. Muga vepsäläzen kyläškolan opastai pidi olla vagavu, hyvätahtoine da oigienmugaine. Muga kirjutti ankettah eräs opastai XIX-luvun loppunelländel: “Opastajal pidäy maltua alevuttua lapsii, ga enne kaikkie hänel pidäy maltua luadie urokku muga, ku urokan aigua opastujal ei hoimoitannus ruadua midätah tostu dieluo”...

Šoultjärven škola jälles voinua

Konferensien jälles pagizutin vepsälästy Tamara Sidorovua, kudai vuvvennu 1943 lähti Šoultjärven školah kerras kolmandeh kluassah. Yhten vuvven häi opastui “suomelazes” školas, opastajinnu oldih suomelazet, vuvves 1944 opastus meni jo ven’an kielel.

– Škola oli puuhine, yksikerroksine, ga suuri oli. Šeiččie vuottu pidi opastuo vältämättäh, ken tahtoi ga opastui kymmenessäh kluassassah, rubei sanelemah Tamara Petrovna.

– Oldihgo opastajat vagavat?

– Sih aigah ei pidänyh olla vagavannu. Lapsethäi oldih toizet, ei oldu vällillizet kui nygöi...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat