Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kižin suari – kižasuari vai mitahto muu?

Joga vuottu tuhanzii ristittyzii kävyy suarele nägemäh tundiettuloi Spuasan pogostan kirikkölöi da kellojalgoi.

Onnuako Karjalas ei lövvy Kižin suaren kuulužembua turistukohtua, se jo ammui on roinnuhes Karjalan brendakse. Joga vuottu tuhanzii ristittyzii kävyy suarele nägemäh omin silmin rahvahan puuarhitektuuran arvokkahii mustomerkilöi: enne kaikkie ymbäri muailmua tundiettuloi Spuasan pogostan kirikkölöi da kellojalgoi. Vuvvennu 2014 suurin Kižin kirikkölöis — 22-kupolahine Spuasan kirikkö täytti 300 vuottu. Tänävuon Kiži voitti Ven'a 10 -kilvas, kus vallittih kuulužimii da arvokkahimii kul'tuuru- da istouriiperindön mustomerkilöi.

Kižin nimie sellitetäh moneh luaduh. Kaikkien tiettävän versien mugah Kižin suari on kižasuari, nimi on roinnuhes karjalazes libo vepsäläzes sanas kiža, kižat. Buitegu nimi on annettu sildy gu ennevahnas rahvas piettih täl pyhäl suarel kižoi pruazniekkupäivin. Ongo se muga vai ei?

- Jogahizele paikannimele, semmite oudole, pidäy löydiä oma kohtu samankaldazien nimies keskes, sanou paikannimistöntutkii, filolougientiijon doktoru Irma Mullonen. - Sildy gu rahvas ajatellah samal taval, käytetäh luonduo, ymbäristyö samal taval da sen periä nämmä nimet ollah samanmoizet eri kohtis. Tämä koskou Kižingi suaren nimie, sildy sille löydyy oma rivi...

Kiidžin

Kiidžin, kudamas on roinnuhes Kižin suaren nimi, vies kazvai sammal, kudamua rahvas kerättih, kuivattih da sit typittih sil seinii da pandih venehien laijoin välih, kazvau äijis järvilöis da jogilois. Erähis kohtis rahvas tännesäh kerätäh da kuivatah kiidžindy. Mikse pertin seinii typitäh juuri kiidžimel? Sikse gu se ylen hyvin imöy vetty da ei anna puul hapata... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat