Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nuorin Lumineitoni Kalevalašta

2. Kilpailun nuorin voittaja Sofja Nikutjeva eläy Kalevalašša. Hiän on hyvin luova, vesselä ta aktiivini tyttö. Viisivuotisena Sofja tuli harjottelomah Rodničok-kuklateatterih. // Kuva: Kuvat otettu https://vk.com/snegurochka_karelii -šivulta

Tänä vuotena Karjalan Lumineitoni -kilpailuh keräyty ošallistujien rekordimiärä – 31 neičyttä, a valkovenäläisen ošanottajan anšijošta Karjalan Lumineitoni -festivali tuli kanšainvälisekši.
Enšimmäistä kertua meččätaikurit, lumikaunottaret ta vesselät tyttöset esiinnyttih kolmešša ikäryhmäššä. Kaikista nuorimmat 8–13-vuotiset ošallistujat esitettih luatijanpukuja, luvettih runoja ta ošoitettih uuvvenvuuvven arvautukšie. A 14–25-vuotisien Lumineitosien piti valmistua puku kuin ičellä, šamoin ni ičenluatimalla kuklalla, kumpasen presentatijo oli pietty kilpailun enšimmäisenä päivänä. Pakkaisukon yli 25-vuotiset punukat esiinnyttih Neiti Talvi -kilpailukategorijašša: nellä šuloista neičyttä näytettih muasteri-oppija, kumpasissa esitettih mitein luatie uuvvenvuuvven šuojeluesineh ta leikittih auditorijan kera vesselöih kisoih.
Juhlalliset avajaiset, Uuši vuosi on kynnykšellä -kilpailu ta Snego-pati-leikkiohjelma piettih kilpailun enšimmäisenä päivänä kolmella kentällä. Nuoriso-kulttuurikeškukšešša ta Lapšen ta nuorison luomistalošša Lumineitoset kerrottih ičeštä. Šiitä Lotos Siti -kauppakeškukšešša kahen tunnin aikana neiččyöt yheššä Pakkaisukon kera leikittih nuorien kontupohjalaisien kera, näytettih mitein šuatetah vesseliytyö ta lahjottua iluo toisilla.
Kaunehuon ta neron Karjalan Lumineitoni 2015 -kilpailun tulokšet ilmotettih illalla gala-konsertissa. Kilpailun piävoittajakši piäsi Anna Kohanskaja Segežašta.
Šamoin voittajie valittih ni eri ikäryhmissä. Festivalin nuorimmiksi voittajiksi tultih Sofja Nikutjeva Kalevalašta ta Viktorija Koppalova Kontupohjašta.
14–25-vuotisien Lumineitosien ryhmäššä voitti Svetlana Trifonova Šuojärveštä, a Laina Perttunen Koštamukšešta, Irina Mitina Karhumäještä, Anastasija Volkova ta Darja Muraškevič Kontupohjašta šuatih erikoispalkinnot. Lahjoja šuatih ni Neiti Talvi -kategorijan ošallistujat: Tamara Bol’šova Minskista, Jelena Zaiceva Petroskoista, Marina Zapertova Segežašta ta Ol’ga Kostina Šuojärveštä.
Kilpailun kaikki voittajat ta diplomantit šuatih diplomija ta lahjoja festivalin järještäjistä, sponsoriloista ta partn’oriloista.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat