Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Parahat projektat ezile

Anuksen karjalazet -liitto vuvvennu 2016 tuas rodieu Brendojevan nimizen runofestivualin järjestäjanny. // Kuva: Galina Klimova

Jo mondu vuottu perakkäi kaksi kerdua vuvves Kanzallizen poliitiekan ministerstvu pidäy kilboi yhteiskunnalizien järjestölöin da uskondollizien liittoloin keskes. Dengukannatustu kilboih näh tulou kui federuallizes mugagi meijän tazavallan budžietaspäi. Yhtevyksil pidäy keksie omua kieldy, kul’tuurua libo uskonduo koskijua projektua, kudamis komissii valliččou parahat.

Tavan mugah kilvas on kolme nominatsiedu: “Karjal – kanzoinväline sobualoveh”, ”Ezi-ižijen mua” da “Kanzallisyhteiskunnan kehittämine.” Karjalazien, vepsälazien da suomelazien yhtevykset tavan mugah kirjutetah projektua Ezi-ižien mua -nominatsieh. Tänävuon täs joukos oli yksitostu projektua. Enimytten kirjutettuloin projektoin piätarkoituksennu on kehittiä karjalan, vepsän da suomen kieldy, harjaittua lapsii kieleh da kul’tuurah, pidiä kyläpruazniekkoi. Dengukannatustu suadih vaiku kuuzi järjestyö. Voittajien joukos on Karjalan Rahvahan Liittogi, kudai mietti pidiä kielikursat Karjalan nelläs piiris, piästiä ilmah Oma Pajo -horan disku. Oman Elämmö karjalakse -projektan todevuttamizeh liitto suau 217 tuhattu rubl’ua. Fol’klouruteatru “Kruuga” rubieu opastamah Kruuga-joukon pajattajii karjalan kieleh da yhtyy Sommelo-festivualih. Projektan nimi on “Minun suvaičus – Karjalan mua”. Projektan todevuttamizeh “Kruuga” suau 200 tuhattu rubl’ua...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat