Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Talviukko vuottau vierahie Čalnašša

Talviukko on Venäjän ihan uuši starinallini henkilö. Hänen piämajan avajaisih keräyty äijän vierašta Karjalan eri paikoista. // Kuva: Olga Melentjeva


Talviukon piämaja šijaiččou Čalnan pos’olkašša kahenkymmenen kilometrin piäššä Petroskoista. Piämajan avuamispäivä ei ole šattumalta valittu, vet talvikuun kolmantena šuovattana karjalaisella Pakkaisukolla on šyntymäpäivä. Talviukko on Venäjän ihan uuši starinallini henkilö. Ta još venäläini Pakkaisukko tulou lapšien luo troikalla, a hänen šuomelaini veikko Joulupukki poroloilla, niin karjalaini Talviukko ajau koiraval’l’ahukšešša.
Juhlan vierahat voitih käyvä Talviukon taloh, missä hiän ottau vaštah vierahie, ajua koiraval’l’ahukšešša, tutuštuo Aho-ekohuuttorih, juuvva heinäčaijyö piirakkojen kera čäijytalošša.
Talviukon piämajan avajaisissa vierahie tervehti Čalnan pos’olkan ta Priäžän kanšallisen piirin piämieš Toivo Savolainen.
– Tänäpiänä meilä on šuuri pruasniekka – Talviukon šyntymäpäivä. Tänäpiänä Talviukko avuau kaikilla oman piämajan. Myö olemma varmat, jotta karjalaisen Pakkaisukon piämajan avuamini auttau kehittyä turismie Priäžän piirissä ta Karjalašša. Tietyšti tärkietä on šeki, jotta Čalnan eläjillä nyt tulou uušie työpaikkoja, kerto Savolainen ta lisäsi: – Tuanoin ilmešty uuši virallini pošti-ošoiteh: Venäjän federatijo, Karjala, Priäžän piiri, Karjalaisen Pakkaisukon piämaja. Šillä adressilla karjalaiset pojat ta tytöt šuahah kirjuttua kirjasie Talviukolla.
Pruasniekkah tuli ni Karjalan kulttuuriministeri Aleksandr Lesonen, kumpani toivotti Talviukolla oikieta talvie ta korošti:
– Hyvä, jotta Karjalašša kašvau hyvien ta kaunehien tapahtumien miärä. Toivon, jotta uuši karjalaini legenda rupieu elämäh ta kehittymäh. Mie olen varma, jotta Talviukko tulou Karjalan turismin piäšankariksi.
Talviukko varušti kaikilla vierahilla lämpimie onnittelušanoja, a lapšilla makeita lahjoja. Šamoin hiän esitti omie taikaneroja: šytytti taivahašša revontulet ta kaunehet tähet.
– Miula on äijän apulaisie, mainičči Talviukko. – Još lapši ruatau mitähin pahua, niin hyö heti nähäh šen ta kerrotah miula. Mie tiijän, jotta Karjalašša on enemmän hyvie läpšie, ka villiköilläki on vielä aikua Uuteh vuoteh šuaten, jotta parentua omua käyttäytymistä.
Karjalašša Talviukon piämaja on esitetty tuonnin korvuamisen projektina. Šen tarkotukšena on kiinittyä huomijuo Karjalan tašavaltah, šen perintehih ta kulttuurih.
Karjalan uuši brendi ilmešty Kudama-turistikompleksin johtajan Nikolai Stol’arovin ta Priäžän piirihalličukšen yhteistyön anšijošta.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat