Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ankkuri voit äijän kertuo

Tätä šuurta ankkurie jo vuotetah Tunkuonkyläššä, šillä jo on valmissettu paikka musejošša. // Kuva: Alina Čuburova

Viime vuuvven pimiekuušša kävin Tunkuon kotikyläššäni, kaččomašša vanhempieni. Läksimä mouttorikelkalla meččäh koko perehellä (lunta oli jo kyllälti ta pakkaista 10 aštehta). 

Molommilla vanhemmilla oli šama matan tarkotuš – kaččuo mitein pakšu on jiä Tunkuonjärveššä. Ka vot tehtävä jokahisella oli oma. Tuatolla oli tärkie šuaha tietyä, šuauko jo valmistautuo talvikalaššukšeh. Muamolla – ymmärtyä, šuauko jiätä myöte kulettua uuvven näyttelyesinehen Tunkuon musejoh.

– Missä vielä voit levätä Moskovan kiireheštä? Tottaš Tunkuonjärven pohjalla! – nakrau miun tuatto, šeisoen järven jiällä ta nojautuen šuurta kahenmetristä ankkurie vaššen.

Uuvven näyttelyesinehen – ankkurin – löyvettih moskovalaiset vierahat, kumpaset käytih Tunkuol’l’a viime kešänä. Tietyšti ei ole parempua paikkua lepyämiseh, kuin Tunkuon järven ta joven rannat: tiälä ei ole mopikkaverkkuo – ei kenkänä häiriče šilma šoitoilla, tiälä ei ole Internettie – ei tarviče tuhlata aikua istuen sosialiverkoštoissa; tiälä on vain puhašta ilmua ta vapahutta, kumpaista ei ole nykysillä kaupunkilaisilla. Näin levähtäen entisen Lušmavuaran kylän viereššä, missä loppuu Tunkuonjärvi ta alkau Tunkuonjoki, piäkaupunkin eläjät čukellettih ta löyvettih

– Ankkurie jo vuotetah Tunkuonkyläššä, šillä jo paikka on valmissettu. Tulou Tunkuolla uuši esineh, kumpaista tullah kaččomah vierahat ta turistit. 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat