Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Carelia Paginkanzu-klubin vierahana

Tapuamisešša Armas Mašin kerto Carelia-lehen nykypäiväštä. // Kuva: Maikki Spicina

Paginkanzu on karjalaisien kešuštelukerho, kumpani keräytyy Petroskoin Kanšallisien kulttuurien kešukšešša kakši kertua kuukauvešša nelläntenäpäivänä. Šitä ennein Paginkanzun vierahina oltih karjalaiset ta vepšäläiset mukavat ihmiset. Ka viimeseh Paginkanzu-klubin tapuamiseh, kumpani piettih 5. tuiskukuuta, kučuttih šuomelaini mieš – Carelia-aikakaušlehen piätoimittaja Armas Mašin.

Armas Vladimirovič jo pitälti tahto tavata karjalaisien kera ta kertuo heilä Carelia-lehen uuvvešta muovošta, lehen uušista teemoista ta šuunnoista, toimitukšen työštä ta šuunnitelmista.

Vuuvvešta 2014 Carelia ilmeštyy kakši kertua vuuvvešša: kevyällä ta šykyšyllä. Šitä ennein lehti ilmešty joka kuukauši, a šiitä kymmenen kertua vuuvvešša.

Armas Vladimirovič kerto, jotta ennein leheštä šanottih, jotta še on loittona elämäštä, a on vain perinkulttuurilehtenä. Hiän lupasi, jotta täštä vuuvvešta Carelia-lehen šivuloilla tulou vähemmän korkielentoista kulttuurie, a tulou lyhyömpie kertomukšie Karjalašta ta šen eri paikoista, kulttuurista, kirjallisuošta, ihmisistä, tavallisešta elämäštä.

Mašinin šanojen mukah, nyt Carelian šivuloilla tavallisilla ihmisillä on mahollisuš kertuo omašta elämäštä, omista toivoista ta näkemykšistä.

Carelia-aikakaušlehti eläy nykyelämän vauhissa. Viime vuuvven lopušša šillä ilmeššyttih uuvvissetut nettišivut. Šamoin lehellä on omie šivuja VKontaktissa ta Facebookissa. Nettišivut ta sosialiverkot autetah luatie lehtie tunnetuimmakši, ka paperimuoto šamoin on hyvin tärkietä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat