Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Gu kieli jiäs elämäh

Omil urokoil Inna Ivanovna käyttäy nygyaigazii opastuskeinoloi, lapset mielihyväl luajitah projektoi sego prezentatsieloi karjalan kielel. // Kuva: Ol'ga Kuzmina

Anuksenlinnas piettih koordinoičusnevvoston istundo. Täh nevvostoh kuulutah eri ministerstvoin, virastoloin sego yhteiskunnallizien järjestölöin edustajat. Anuksenlinnas nevvostoh kuulujat kačottih piirin opastuslaitoksien ruaduo, sego käydih karjalan kielen urokale, kudai oli kuvvendes kluasas Anuksen školas n:o 1. Opastajannu sie on Inna Mitroškina. Školas häi ruadau kaksikymmenkolme vuottu, karjalan kieldy opastau kymmene vuottu. Ruadoi Yllözes, Kuittizes da nygöi nellätty vuottu ruadau Anukses. Urokan teemu oli Talvel mečäs. Lapset ozutettih, kui hyö paistah karjalakse, maltetah lugie, kiändiä sego vastata kyzymyksih. Omil urokoil Inna Ivanovna käyttäy nygyaigazii opastuskeinoloi, lapset mielihyväl luajitah projektoi sego prezentatsieloi karjalan kielel...

...Istundon aigah, sai tiijustua, gu Anuksen piiris karjalan kieleh opastetah kaheksas školas, yheksäs lapsien päivykois sego kahtes ližäopastuslaitokses. Vuvven 2014 tiedoloin mugah karjalan kieldy opastui 1366 školaniekkua, suomen kieldy opastui 461 hengie. Lapsien päivykodilois muamankieleh harjaitetah 434 lastu. Tänävuon opastussistiemah suadih järilleh Gnomik-nimizen päivykoin taloi, sinne ostettih nygyaigazet laittehet. Päivykodih otetah 140 lastu, kudualoinke ruvetah ruadamah karjalan kieldy tiedäjät kazvattajat....

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat