Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevalan Kičut-joukko piäsi voittajakši

Kilpailun voittajakši tuli Kičut-joukko. // Kuva: Riimo Maččijev

Kilpailut oli järješšetty Kalevalan pelit -projektin puittehissa, paičči kyykkyä Koštamukšešša pelattih lentopalluo ta piettih hiihtokilpailuja. Tänä vuotena enšimmäistä kertua tämän projektin rajoissa vietettih kyykkäkilpailut. Kilpailuih ošallištu 12 joukkuo. Kahekšan joukkuo tultih Koštamukšeh Karjalan eri piirilöistä: viisi joukkuo Kalevalašta, yksi Vieljärveštä, yksi Jessoilašta ta yksi Petroskoista. Šamoin Koštamukšeh tultih kyykkäpelin harraštajat ta peluajat Čerepovetskista.

Enšimmäiseštä paikašta kilpaili kakši Kalevalan joukkuo Kičut ta Kyykkäret. Mukavan ta vaikien pelin tulokšena Kičut voitettih viisi pistettä ta piäštih enšimmäisellä paikalla ta Kyykkäret oltih toiset.

Alottajien ryhmäštä vomakkahin oli Ostap Benderin joukko, toisen paikan šai Koštamukšen pol’ničan joukko ta kolmannekši piäsi Karjalan Rahvahan Liiton etuššušjoukko.

– Kilpailut oli korkietašosešti järješšetty, kentät oltih hyväššä kunnošša ta oli yštävällini ilmapiiri. Kilpailun jokahini ošallustuja šai šitä, mitä halusi: alottajat – kokemušta, meštarit – voiton, rahvaš – hyvän mielen, kerrottih kilpailujen ošallistujat kilpailujen jälkeh.

On hyvä, jotta Karjalan nuorinki kaupunki innoštu pitämäh Karjalan perintehellisen pelin kilpailuja. Toivon, jotta Koštamukšen alottajat joukot ruvetah harjottelomah ta enši kerrallaki tullah kilpailuih.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat