Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kotišeuvun aktivistit

Siivikon talo on valtijon šuojelomien istorijallisien kohtehien listoilla. Še kuuluu šamoin nähtävykšenä Ontrei Malisen kantele -turistireittih. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Kalevalan piirissä 20. talvikuuta valittih delegattija VIII karjalaisien kerähmöh. Karjalaisien kerähmö pietäh enši vuuvven 4.–5. kevätkuuta . Še alkau Petroskoissa ta toisena päivänä jatkuu Šuojärven piirin Veškelykšen kyläššä.
Kalevalan piirin puolešta kerähmön ruatoh yhtyy kuuši henkie: Jegor Karjalaini Luušalmelta, Niina Jakovleva Borovoista, Niina Kopilova Jyškyjärven kyläštä, Valentina Kovalenko, Galina Gerasimova ta Valentina Bulavceva – Kalevalašta. Kaikki hyö ollah anšijokkahat etuštajat, kumpaset ollah hyvin huolissah oman kielen ta kanšan tulevaisuošta ta aktiivisešti toimitah kulttuurin ta perintehien šäilyttämisen hyväkši.
Borovoilaini Niina Jakovleva (o.š. Ragujeva) on vanhan karjalaisen Pismalahen kylän kantaeläjä. Hänen šuvun juuret ollah šiitä vanhašta kyläštä, kumpani tänä vuotena täytti 420 vuotta enšimmäiseštä maininnašta. Niina Andrejevna on šyntyn ta kašvan karjalaisešša pereheššä, kumpani eli karjalaisien tapojen mukah. Hänen vanhemmat lapšešta šuahen opaššettih tyttyö šuvaimah omua kieltä ta omua muata. Niina Jakovlevan šanojen mukah juuri nämä opit autettih häntä ta juuri niijen takie hiän ei šulautun täššä šuurešša kiireheššä elämäššä ta šäilytti oman akrjalaisen erikoisuon.
Uhut-šeuran johtaja Valentina Kovalenko ta šeuran hallinnon jäšen Galina Gerasimova ollah hyvin tutut Kalevalan piirin eläjillä. Heilä on ihna täyši oikeuš etuštua oman piirin eläjien etuja karjalaisien kerähmöššä.
Viime aikoina Uhut-šeura on kehittän šuurta työtä Kalevalan (entisen Uhtuon) istorijua koškijan ainehiston keryämiseššä ta tutkimisešša
Täh työh on yhytty kuin šeuran jäšenet, šamoin ni paikallisen koulun opaštujat. Ainehistojen keruu šotahautaukšista ta muistopaikoista, kylän entisistä ošista, šemmosista kuin Likopiä ta Lamminpohja, Uhtuon karjalaisien jokavuotisien pruasniekkojen järještämini – tämä ei ole vielä läheškänä kaikki Uhut-šeuran hyvien ruatojen ta toimien luvettelo.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat