Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Palkinto velvottau ruatamah hyvin

Karjalan ta šuomen kielien opaštaja Jelena Pankratjeva šai palkinnon šuurešta panokšešta karjalan kielen oppikirjojen ta työvihkojen luatimiseh. Hiän karjalakši kiitti piämieš Hudilaista avušta kanšalliskielien kehittämiseššä ta šäilyttämiseššä. // Kuva: Kuva otettu http://gov.karelia.ru -šivuilta

Karjalan laureatit
Karjalan tašavallan vuuvven 2015 Ihmini- ta Vuuvven 2015 laureatti -nimellä palkitut šuatih sertifikatit ta lahjat kunnivoseremonijašša 25. talvikuuta. Perinneh merkitä ihmisie erikoisešta panokšešta tašavallan kehittämiseh ilmešty Karjalašša vuotena 1998.
Vuuvven 2015 Ihmini -arvon šai Karelstroimehanizacija-yhtyvehen piäjohtaja Nikolai Makarov šuurešta panokšešta Karjalan tašavallan rakennušalan kehittämiseh.
KT:n vuuvven 2015 laureattijen luvušša on opaštajie, liäkärijä, kulttuuriruatajie, tulipalomiehie, urheilijie, tutkijie, muatalouven ta meččäalan ruatajie. Yhteheš 50 henkie. Laureattijen joukošša on šemmosie, kumpaset hyvällä tunnollisella työllä on anšaitu tunnuššukšen kotišeuvuillah ta šamoin šemmosie, kumpasie tunnetah ei yksistäh Karjalašša ka koko muajilmaššaki.
Vuuvven 2015 laureattijen joukošša on šemmosie tunnettuja ihmisie, kuin Petroskoin Šuomelais-ugrilaisen koulun karjalan ta šuomen kielien opaštaja Jelena Pankratjeva, Sever-kuukaušilehen piätoimittaja Jelena Pietiläinen, Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin filologi Jelena Markova, karjalaini grafikko Vladimir Lobanov ta monie muita.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat