Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ruaduo tuliekse vuottu

Toivottavašti, vuotena 2016 nähän päivänvalon karjalan kielen kahen murtehen ta vepšän kielen oppikirjat 6. luokkua varoin.

Irina Petrova, Kanzallizen poliitiekan ministerstvan kandurahvahien valdivollizen kannatuksen ozaston piälikkö:

 – Enzimäzekse pidäy sanuo, ku vuvvennu 2016 roih kolme merkittäviä piduo. Kevätkuun 4.-5.päivänny roih karjalazien VIII kerähmö, kudai pietäh Petroskois da Veškelykses. Kezäkuun 15.-17. päivinny Karjalan tazavallan delegatsii lähtöy Suomen Lahten linnah Kogo muailman suomelas-ugrilazien rahvahien VII kongresale.

Ligakuul piemmö Tiijollis-praktiekallizen konferensien “Suomelas-ugrilazien kanzoin yhteisruado. Vaikutus Luodehen kul’tuurupoliitiekkah”. Tämä seminuaru kuuluu Karjalan tazavallan 100-vuozipäiväkse omistettuloih pidoloih...

Natalja Vasiljeva, KT:n Opaššušministerijön yleisšivissykšen ošašton piäspesialisti:

– Tulijana vuotena meijän ošašton piäšuuntana on Etnokulttuurisen opaššukšen kehittämini Karjalan tašavallašša vuoteh 2025 šuaten -konseptijon valmistamini ta vahvistamini. Šuunnitelmien mukah vuuvven 2016 šajekuušša Karjalan piämiehen rinnalla toimijan Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnošša tämä Konseptijo esitetäh. Šitä ennein še ohjelma taritah yhteiskunnalla käsiteltäväkši.

Šamoin yleisšivissykšen ošašton toiminnan šuuntana on opaššuš-metodisien kirjojen uuvvistamini. Toivottavašti, vuotena 2016 nähän päivänvalon karjalan kielen kahen murtehen ta vepšän kielen oppikirjat 6. luokkua varoin. Ne luajitah uušien opaššušstandarttijen mukah yhen mallin avulla. Šen lisäkši valmissetah esimerkillisie ohjelmie muamonkielien opaštamista varoin yleiskoulušša...

Anna Anhimova, Kanzallizien kul’tuuroin keskuksen johtajan sijahine:

-Tulien vuon Kanzallizien kul’tuuroion keskukses rubei ruadamah uuzi projektu – Buaban lippahan peitožuot.Sen hantuzis Karjalan tazavallan Oniegan rannikon, Anuksen, , Belomorskoin piirilöis, Vieljärves da Čalnas da Petroskoil ruvetah opastamah rahvastu perindöllizien karjalazien, vepsäläzien da suomelazien ruuttijen ombelemizeh. Kylmykuus Petroskois pietäh nämmien ruutien ozuttelu da defile... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat