Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kieli elättelöy uuttu poliittistu aigua internetaktivistoin vuoh

Tazavallan halličuksen alalline ministerstvu algau pidiä tädä kyzymysty jo omil čotil. Ezmäzikse, mih tartuttih – luadie arvovaldaine ruadojoukko, kudai ottau kačeltavakse šeikkuperäizesti dielon. // Kuva: Ol'ga Smotrova

Lehten noumeras 2. kirjuttelimmo yhteiskunnallizes uudizes: internettah sotsiualizeh verkoh on kerdynyh suurehko joukko rahvastu nimel ”Karjalan kielele  - viralline stuatussu Karjalas”. Se algoi šeikuija kielen stuatussua yhteiskunnallispoliittizel tazol. Kehitettävänny kahten kuun aigah oli kirjaine Tazavallan Zakonoinhyväksyndykerähmöh. Sit sellitetäh, mindäh karjalan kielele pidäy olla ei vai muite muis olii stuatussu, a konkreettizesti suurin, valdivolline. Buito tazavallas rikotah Karjalan Konstitutsiedu, pengotah kandurahvahan kielellizii oigevuksii. Karjal on ainavo tazavaldu Ven’al, kus paikallizel kielel ei ole valdivollistu merkii.

Internetjoukkolazet potakoittih kaikkii, ket kannatetah tädä kirjutustu, panna omat nimet uale. Joukon piäsivul suabi lugie, ku pahakse mielekse Karjalan yhteiskunnallizien liittoloin halličuksien reaktsiedu da iändy ei mindäh liene tulluh, hozi niilöin äijät ken aktivistois oldih yksitellen aloittehen myödäh jo alguudas. Kirjaine työttih deputuatoile yksikai, ilmai karjalazien liittoloin vuittii. Sellitysty, mindäh nenga rodih, minun mieles, voi olla kahtu luaduu. Ezmäine, nägyväine: myö emmo vie tottele internettua da sidä midä sie hälistäh. Meil pidäy olla oma bes'odu, pidäy kerävyö yhteh, paista silmizin, kiirehtämättäh. Toine: on elettyy jo kaikkie... Hyvin tiijämmö jo edukädeh, minne kaldavuu se – karjalan kielen valdivollizen stuatusan kyzymys.

Kirjaine, erähän kanzalazen Irina Aleksejevan nimel ualkirjutettu, oli työtty  deputuatoile pakkaskuun algupäivil. Hedi se puutui kačottavakse Zakonoinhyväksyndykerähmön valdivollizen rakendehen, paikalliskyzymyksien da rahvahallizen poliitiekan azieloi piälittäjäh Komitiettah. Juuri täs algavuu karjalan kielen uuzi histourielline vaiheh, laitoksienväline kirjazien vaihto, virguniekoin nimienke da pyöryžien leimoinke. Karjalan tazavallas alletah šeikuija karjalan kielen valdivollistu stuatussua uvvelleh.

Ielline askel. Ylembäite mainittu komitiettu kiändyy vereksel Rahvahallizen poliitiekan ministerstvah sellittäjen ku yhteiskunnas rodivui aloiteh andua karjalale valdivolline stuatussu. Tazavallan halličuksen alalline ministerstvu algau pidiä tädä kyzymysty jo omil čotil. Ezmäzikse, mih tartuttih – luadie arvovaldaine ruadojoukko, kudai ottau kačeltavakse šeikkuperäizesti dielon. Ruadojoukkoh kučuttih jo enämbi kahtukymmen monien puolien ristitytty, kui valdivollizien, mugai yhteskunnallizien puolien. Ruadojoukon istundoloi vie ei pietty, meinatah pidiä lähiaijal... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat