Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Palakkah valo karjalaisen pirtin ikkunoissa

Avajaisjuhlašša oli ilmotettu tikutuškilpailun voittajat. Kuvašša Pohjois-Viena -šeuran šiihteeri Anja Šuvanto kertou tikutuškuvijoista ta niijen merkitykšeštä. // Kuva: Olga Melentjeva

Karjalaisen pirtin peruštamista Piäjärveššä on mietitty jo monta vuotta. Louhen piirin karjalaisilla on ollun pitkäaikasie yhteistyöšuhtehie Šuomešša toimijien karjalaisšeurojen kera. Vuosien mittah yhtehisin voimin molommin puolin rajua on järješšetty erilaisie käsityön opetuškurššija, seminarija, muasterioppija. Tämä yhteistyö oli ylen tulokašta ta šai piäjärveläisetki aktiivisešti toimimah. Kuusamo-Viena -šeuran avulla aikoinah Piäjärveh oli hommattu kolmet kankašpuut. Tämä pani alun kutomisella Piäjärveššä. Kyläššä on pietty aktiivista toimintua, järješšetty erilaisie pitoja, kuitenki aina kyšymykšenä nousi še, jotta missä tiloissa niitä järještyä. Karjalaisien šeuroilla ei ollun omie vakituisie tiloja ta mieli järještyä minih tapahtuma piti aina eččie ta vuokrata šopiva paikka.

– Monta vuotta olemma smiettin, mitein tämmöni paikka järještyä ta nyt še toteutu, kerto Vienan virta -järještön johtaja Anni Vlasova.

Uuši karjalaini pirtti on juuri tämän järještön alotehta. Louhen paikallisen ičehallinnon johtajat oli kannatettu šitä ta annettu vanhan rakennukšen tilat, missä aikoinah oltih koulun kotitaloušluokat. Pitän aikua nämä tilat oltih käyttämättä ta tarvittih remonttie.

– Kun ken šanonnou, jotta myö šaima remonttitöih šatatuhatta rupl’ua, niin še ei ole totta, Anni Vlasova huomauttau. – Remonttitöissä meitä avušti yrittäjä Dmitri Kabanov, kumpaselta šaima lautoja, hiän anto vielä rahuaki viisituhatta. Niistä šaima makšua matkakulut pruasniekkah kiestinkiläisillä ta sohjanankoškelaisilla.

Remonttitarvikkehien oštamiseh oli käytetty kutomistyöštä šuatuja rahoja šekä ošittain omieki varoja. Kahešša kuukauvešša pirtti oli šuatu hyväh kuntoh.

Uuvvešša karjalaisešša pirtissä on riittäväšti tilua. Šinne on ašetettu kolmet šuuret kankašpuut. Kutojat voijah käyttyä näitä tiloja ihan vapuašti. Jatkošša pirtissä meinatah järještyä kaikenmoisie pitoja: käsityökurššija ta muasteri-oppija, karjalan kielen opetušta, pruasniekkoja, näyttelyjä.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat