Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šuomen kieli on kotimuana

Kirjallisušiltah Armas tuli naiseh Ol’ga Mišinan kera Šuomešta, missä nyt eläy pereh. // Kuva: Nikolai Abramov

Runoilijan, Karjalan himnin luatijan, Kalevala-eepossan kiäntäjän 80-merkkipäivällä omissettu kirjallisušilta vietettih Karjalan kanšallisešša kirjaštošša 15. tuiskukuuta. Tilaisuošša esitettih Armas Mišinin runoja šekä laulettih lauluja hänen runojen mukah. Omana šyntymäpäivänä Armas Iosifovič kuuli äijän lämpimie šanoja ta onnitteluja.

Runoilijalla Armas Mišinillä on nellä kotimuata. Ne ollah Inkeri, Siperi, Karjala ta Šuomi. Kaikista nelläštä voit lukie runoja hänen uuvvešša šuomenkieliseššä Neljä kotimaata -runokokoelmašša, kumpani esitettih Mišinin kirjallisušillašša.

Kirja ilmešty tunnetušša Karjalan kirjallisuuden klassikot -šarjašša. Šiih on kerätty valittuja lyyrisie runoja šuomen kielellä. Runokokoelman toimittajana on Juminkeko-šiätijön johtaja Markku Nieminen.

– Armas erottautuu toisista karjalaisista kirjailijista šillä, jotta hänen runot šisälletäh filosofijua. Konša mie toimitin Armakšen valittujen runojen kirjua, niin huomasin, jotta joka runon rivien välissä on äijän aseita. Mišinillä ei riitä, jotta runo on kaunis, šiinä pitäy olla minih ideja, kerto Markku Nieminen kirjan esittelyššä. – Toimituštyöššä miula tuli šelvä, jotta pitäy näyttyä kirjašša runoilijan kaikki nellä kotimuata: Inkerissä hiän šynty, Siperissa oli evakošša, šiitä muutti Karjalah ta nyt eläy Šuomešša. Ka mie löysin runoista vielä viijennen kotimuan – še on šuomen kieli. Runokokoelma on tovissukšena šiitä, jotta Armas Mišin erittäin hyvin tietäy šuomen kieltä ta voit esittyä šillä kaikki šyväimen asiet.

– Šuomen kieli aina oli miun kotimuana ta mie yritin näyttyä šitä kaikissa omissa runoissa, korošti Armas Mišin.

Runoilijan uuvven Neljä kotimaata -kirjan voit oštua Periodika-kuštantamošša.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat