Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Hyperboreja ei varaja vihmäšiätä

Hiperborejan ohjelma on aina monipuolini, šeantaumahollisuuvven näyttyä neroja kuin alottajilla niin nikokenuilla. // Kuva: Ksenija Veretennikova

Petroskoin talvifestivalista on tullun perintehellini. Oikieštah še on šuuri ta mukava pruasniekka, kumpani yhistäy pohjoismaita, missä talvi on pitin vuuvven aika. Tänä vuotena festivalin šuurena vaikeutena oli lämmin ta vihmašiä. Jiäveššokšet ruvettih šulamah ta veštäjät yritettih kaikin voimin šuojata omie töitä, katettih muovilla ta joka päivä jouvuttih kohentamah šulanuita veššokšie. Vihmašiäštä huolimatta šuovattana ta pyhäpiänä Petroskoin rantakavulla oli äijän rahvašta.

Hiperborejan ohjelma on aina monipuolini, še antau mahollisuuvven näyttyä neroja kuin alottajilla niin ni kokenuilla. Koko kuukauven aikana kaupunkissa pietäh festivalilla omissettuja kilpailuja, näyttelyjä, pruasniekkoja.

Hiperborejan ohjelman puittehissa kaččojat mielelläh čukellettih kylmäh veteh, kalaššettih, pelattih Kyykkä-pelie, ošallissuttih kaikenlaisih kilpailuih ta näyttelyih, näytettih omie neroja ta tietyšti lahjotettih toini toisilla hyvyä mieltä. Kaupunkin katuja pitin kulkija šuuri talvikarnevali näytti erilaisien hahmojen moninaisuutta. Petroskoilaisien pyritykšen mukah rantakavulla oli pietty Jiäkummat -kilpailu. Tiälä oli esitetty pienie töitä, kumpaset kaupunkilaiset luajittih koissa veještä, kukista ta muista koristehista. Šen lisäkši šuurta huomijuo šai Lumiukko.com -kilpailu. Kolmen tunnin aikana kilpailun ošallistujat luajittih yli 20 lumiveššošta, ne oli mukavašti korissettu ta šuoritettu. Tänä vuotena enšimmäistä kertua oli pietty Talven Veloday -kilpailu. Šen kilpailijat ošallissuttih pyöräilykvestih, pyöräilynuamiaisih ta äšen luajittih lumešta pyöräilijyä.

Pruasniekkapäivän kul’minatijona oli kaunis ilotulituš, kumpani kešti kymmenen minuttie. Šen luatijina oltih ammattimiehet, kumpaset ošallussuttih Soči 2014-olympaidih.

Šeuruavana päivänä piettih Hiperborejan  Laškijaispruasniekka. Rantakavulla kaikki halukkahat voitih šuattua talvie ta maissella makeita lettuja.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat