Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Muasteri tunnetah töistäh

Muasteri Svetlana Kučina Al’ona-tyttäreh kera Piäjärven karjalaisen pirtin avajaisissa. // Kuva: Olga Melentjeva

Pivošša paikalliset muasterit esitettih omie töitäh. Järješšetyššä myöntinäyttelyššä oli esillä vaikka mitä: kivilöistä ta lasihelmilöistä luajittuja koruja, kaikenmoisie tikutukšie, kuvonta- ta tilkkutöitä, kaunehie paperikukkapukettija ta veissokšie.

Olga Kabanova jo kolme vuotta on harraštan erilaisien korujen luatimista. Naini ruatau eri tehniikoissa ta käyttäy työššäh korkieluatusie materiaalija: luonnonkivijä, japanilaisie lasihelmijä ta Swarowski kristallija. 

Svetlana Kučina viime aikoina innoštu karamellikukkapukettien luatimisešta.

– Tämä ajatuš tuli mieleh viime vuotena naisienpäivän uattona, kun rupesima miettimäh mitä vois kekšie naisilla lahjakši, Svetlana kerto.

Iče kukat on luajittu väripaperista, ka niijen šiämeh on taitavašti kiäritty karamellija tahi konfettie. Kaunehešti korissettu puketti on kuin šilmän ilona, šamoin herkkunaki. Kaččuon muamuoh Svetlanan Al’ona-tytär niise rupesi kekšimäh omie karamellikukkie. Nyt muamo ta tytär ahkeroijah luatie kaunehie makeita lahjoja enši naisienpäiväkši.

Nina Pavlovskaja ta Jelena Nigmetova esitettih näyttelyššä kuvottuja korija, ašteita ta koristehie. Kaččojat pitän aikua arveltih, eikä šuatu arvata mistä nuo kaunehet veššat on luajittu. Ilmeni, jotta tuo kaunehuš on luotu tavallisista šanomalehtilöistä. Rullasih kiärityt lehtikappalehet piällyššetäh erivärisellä lakalla. Kuivettuo ne muissutetah pajun viččoja. Šanomalehtirullasista naiset on kuvottu pikku korija, stauččoja, tuijassuja. Muasterit myönnetäh, jotta nämä kaunehet ta kepiet aštiet ollah šamoin melko lujat.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat