Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Palkindo oman rahvahan akkiloiččemizes

Vepsän kul’tursebran piälikkö Zinaida Ivanovna Strogal’ščikova jo 25 vuottu on puolistamas vepsäläzii da akkiloimas vepsälästy kul’tuurua. Naine ezittäy omua kanzua Suomelas-ugrilazien rahvahienvälizes komitietas, pidäy yhtevytty heimovellienke vepsäläzien puoles.

Vepsän kul’tursebran ohjaksis olles Zinaida Strogal’ščikova sai kehittymäh vepsän kielen, järjesti sen opastamistu Karjalas, sai varua vepsäläzien ekonoumiekan da sotsiualu-alan kehittämizeh, myös sai Karjalan, Leningruadan da Voulogdan alovehien vepsäläzet yhtes ruadamah...

 

Maarjamaa-ristan ordenu 

– Estounien nuorin valdivolline palkindo.

– On hyväksytty vuvvennu 1995 Estounien valdivon iččenäžyön kunnivokse.

– Ordenal palkitah Estounien prezidentoi da ulgomualazii rahvahii, kudamat ruatah Estounien hyväkse.

– Maarjamaa-ristan ordenal on kuuzi astettu.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat