Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#8 (1248)


 • #8(1248) | LugemistuMartti Penttonen
  Nenga 25 vuvven aijannu olen oppinuh ostua ičele karjalankielizii julgavoloi. Silloi allus ylen äijii ei ni olluh suadavil, a niilöi sai löydiä Petroskois keskilinnal Exlibris-laukas. Sie ostin Makarovan sanakniigan da äijy muudu... Jälgiaijal olen suannuh suuren vuitin kirjois "ebänormualil" taval tundemal kirjuttajan.

 • #8(1248) | Kandurahvas   Uljana Pogrebovskaja
  Jo viizitostu vuottu peräkkäi muailmas pietäh kanzoinvälisty kandurahvahien päiviä. Pruazniekku hyväksyttih JUNESCO:n Piälimäzen assamblein 30. sessiel kylmykuul 1999 da pidämäh ruvettih 21. tuhukuudu vuvvennu 2000 muailman kielien da kul’tuuroin akkiloiččemizekse.

 • #8(1248) | Kul'tuuruOl'ga Smotrova
  Kalevala-eeposan vuozipäivynedäli loppih Minä da “Kalevala” -intellektualizel kižal.

 • #8(1248) | OpastusNatalja Antonova
  Ongo kielipezil tulii aigu Karjalan tazavallas? Muga, on! Ku sen takan otetanneh omil olgupiälöil yksityizet laitokset libo ristittyöt. Paikkukannallizil päivykodiloil on jygiettävy noudua kielipezä-metodan kaikkii pruamuzloi. Sidä pagizimmo 24. tuhukuudu Petroskoil Kanzallizes muzeis pietys infovietos monien puolien ristittyzien keskes.

 • #8(1248) | Uutisie piirilöistä
  Uuši näyttely on avattu Puanajärven kanšallisen puiston vierailukeškukšešša

 • #8(1248) | KulttuuriMargarita Kemppainen
  Karjalaisen kulttuurin Kanteletar-festivali pietih Koštamukšešša 25.–27. tuiskukuuta. Festivali oli omissettu Kalevala-eepossan enšimmäisen painokšen 180-vuotispäivällä.

 • #8(1248) | KulttuuriMaikki Spitsina
  Kal’evala on kiännetty yli kuuvvellakymmenellä kielellä. Nyt muajilmankuulusaeepossailmešty karjalan kielen vienankarjalanmurtehella. Šillä kielellä runonlaulajat laulettihomie runoja, kumpasista myöhemmin šuomelaini folkloristi Elias Lönnrot kuto oman Kal’evalan.
Partn`ourat