Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kal’evala-eepossa runonlaulajien kielellä

Raisa Remšujeva on kiäntänKal’evala-eepossanvienankarjalakši. Tämä kiännöštyökešti yli kymmenen vuotta. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Kal’evala-eepossan enšimmäisen painokšen 180-vuotispäiväkši Kal’evala-eepossa on kiännetty vienankarjalakši tahi šillä kielellä, kumpaista on paistu runojen keškisillä keruualovehilla. Karjalan Šivissyššeuran julkaistaman ainutluatusen ta mahtavan vienankarjalaisen kiännökšen esittely piettih Kal’evalan päivän uattona enšin Helsinkissä Šuomelaisen Kirjallisuon Šeuran piärakennukšen juhlašalissa 25. tuiskukuuta ta kahen päivän piäštä Petroskoissa Karjalan kanšallisen kirjašton konferenššišalissa. Molompih juhlatilaisukših keräyty koko šali rahvašta.

Vienankarjalakši kiännetyn Kal’evalan julkaisi Karjalan Šivissyššeura (KŠŠ). Eeva-Kaisa Linna kerto pakinaššah, jotta ajatukšen Kal’evalan kiäntämiseštä vienankarjalakši esitti kešällä 2002 KŠŠ:n šilloni varajohtaja Paavo Ahava Šammatissa. Vuativan kiännöštyön luati vienankarjalaini Raisa Remšujeva.

Eeva-Kaisa Linnan mieleštä vienankarjala on kaunehešti korvašša šoiva kieli. Hiän on ylpie, jotta eepossan vuotisjuhlavuotena tuli šen uuši kiännöš. Uuši Kal’evala on Eeva-Kaisa Linnalla kuin rakaš lapši.

– Ušon, jotta šitä ruvetah tuntomah kultasena Kal’evalana.

Raisa Remšujevan kiännöštyö kešti yli kymmenen vuotta.

– Mie oikein kummekšuin, konša seminaarissa Šammatissa šain tietyä, jotta Kal’evala on kiännetty niin moneh kieleh, ta rupesin ajattelomah, mintähpä toveštah eepossa vielä ei ole kiännetty vienankarjalakši, tahi šillä kielellä, kumpaista on paistu runojen keškisillä olopaikoilla. Niin mie šuoššuinki kiännöštyöh, kerto kiäntäjä Raisa Remšujeva.

Raisa Petrovnan šanojen mukah, hiän šuoštu kiännöštyöh kahešta šyyštä: jotta eepossa šais lukie rahvahan runojen alkukielellä, ta šentäh kun vienankarjala on oikein kaunis kieli.

Kal’evalan kiäntämini ei ollun miteinkänä yksinkertani asie. Kiäntyäs’s’ä piti ottua huomijoh šekä tarkka šisällön tulkinta, jotta runon ulkomuoto. Yhtä tärkienä oli runomitan ta alkušoinnun šäilyttämini.

Eepossan uuvven painokšen presentatijoh keräytynehien mieleštä, kiäntäjän työ onnistu. Vienankarjalaisešša eepossašša šäily runojen Kal’evalanmitta ta kielen šointu.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat