Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oma kieli kuuluu Veškelykses

Algukluasan opastujat runoloi lugemas. // Kuva: Polina Pogrebovskaja

Jo viizitostu vuottu peräkkäi muailmas pietäh kanzoinvälisty kandurahvahien päiviä. Pruazniekku hyväksyttih JUNESCO:n Piälimäzen assamblein 30. sessiel kylmykuul 1999 da pidämäh ruvettih 21. tuhukuudu vuvvennu 2000 muailman kielien da kul’tuuroin akkiloiččemizekse.

Meijän Veškelyksen kyläs eläy karjalastu, ven’alastu, ukrainalastu, valgo-ven’alastu, latvielastu, pol’šalastu, nemsua, čuvašii, suomelastu. Myö kaikin elämmö sobuh, arvostammo toine toizen perindölöi, kunnivoičemmo vahnembii. Kyläs enimytteh paistah karjalakse da školas opastetah karjalan kieldy.

Tuhukuun 20. päivänny kyläläzet kerävyttih kylän etnokeskukseh ”Veškelys” Muamankielen päiväle. Zualu oli täyzi rahvastu. Pruazniekkukonsertu meni ylen hyvin. Enzimäzen-kaheksanden kluasan lapset lugiettih runoloi karjalan da ven’an kielel, arbaitettih arbaituksii. Omat kirjutetut runot lugiettih Nina Vorobjova da Anastasija Popova.

Pruazniekan emändät L’ubov’ Prisoškova da Irina Pogrebovskaja maltettih vediä pruazniekkua. Yhty tottu tarittih rahvahale uuttu. Piettih kilbu sit, kui maltetah rahvas karjalan kieldy. Kučuttih lavale pajattamah Paivuzet-joukko. Sit Larisa Kulikovskaja da Nina R’abidina ozutettih pruazniekan gostile pieni kummakas ozutus ”Pagin”... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat