Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Väinämöisen šeuruajat keräyvyttih Koštamukšešša

Gala-konserttih yhyttih kaikki festivalin ošallistujat. // Kuva: Riitta Kemppainen

Tällä festivalilla on jo 28 vuuvven pitkä perinneh. Šen istorija ottau alun vuuvvešta 1984, konša šilloni Šuojärven musiikkikoulun opaštaja Valentina Karhunen tuli folklooriryhmän kera esiintymäh Kalevalah. Šielä hiän tapasi karjalaisen kirjailijan Juakko Rugojevin, kumpani oli Valentinan vanhempien hyvä tuttu. Juakko ehotti Valentinalla šiirtyö elämäh Koštamukšeh ta ruveta šielä kehittämäh karjalaisien perintehie.

Vuotena 1986 Valentina Karhunen perušti Koštamukšešša Karjalaini korničča -yhtyvehen ta jo vuuvven piäštä kaupunkissa ruvettih juhlimah Kalevala-eepossan päivyä. Näin Juakko Rugojev iče šitä tietämättä tuli Kanteletar-festivalin ristituatokši.

Kanteletar on šuuri pito, kumpaseh yhytäh kollektiivit ei yksistäh Karjalašta ka šamoin Mari-El- tašavallašta, Virošta ta Šuomešta.

Festivalie ielti šuuri valmistamistyö. Kollektiivit Kalevalašta, Sohjanankošelta, Petroskoista valmissettih festivalih omie ohjelmie. Šuahakšeh lapšetki ošallistumah festivalih monissa oppilaitokšissa etukäteh oli järješšetty lapšilla karjalaisien tanššien ta kisojen opaššušta.

Koštamukšen Luomistyöntalon lavalla 27. tuiskukuuta esiinnyttih festivalin vierahat – entisen musiikin DROLLS-yhtyveh Petroskoista, kumpaset kuletettih kaččojat keškiajan ilmapiirih. Hyö esitettih vanhanaikasie šoittimie, šoitettih niitä ta esitettih keškiajan etnisie lauluja.

Šeuruavana päivänä, 28. tuiskukuuta, piettih festivalin šuuri gala-konsertti, kumpaseh yhyttih kaikki festivalih ošallistujat kollektiivit.

Konsertin avasi šuuri yhtehini yhtyveh, kumpaseh yhyttih kantelehenšoittajat Kalevalašta, Vuokkiniemeštä ta Koštamukšešta. Kaikkijah yli 50 šoittajua esitettih Kaunotar Našto -laulun.

Tänä vuotena festivalilla oli annettu nimi Väinämöisen šeuruajat. Šiinä esiinty šuuri joukko kantelehenšoittajie, kumpasien kešen oli äijän lapšie. Pruasniekan isännät, Koštamukšen eläjät tahotah, jotta heilä niin kuin ni Kalevalaššaki kantelehšoitto-opaššuš kuuluis musiikkikoulun ohjelmah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat