Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Virtualini matka Puanajärven puistoh

1) Käyttämällä nykyaikasie tietokonehnäyttöjä kaččojat šuahah virtualisešti matkušua Puanajärven puiston reittijä. // Kuva: Olga Melentjeva

Viime vuuvven talvikuušša Puanajärven kanšallisen puiston vierailukeškukšešša avattih uuši näyttely nimeltäh Šoinnušša Puanajärven luonnon kera – kulttuuri, istorija ta turismi.  

Tämä kohteh toteutettih ENPI CBC Karelia ohjelman Fennoskandian Green Belt- projektin mukah. Näyttely šuatih valmehekši yhekšän kuukauven aikana.

Vierailukeškukšen uuši näyttely kuččuu vierahie ylen mukavah virtualiseh matkah Puanajärven puistuo myöte. Ihmiset voijah tutuštuo näyttelyh käyttämällä nykyaikasie tietokonehnäyttöjä, kumpaset tarjotah hyvin äijän ainehistuo. Näyttöjen valikoimašta kävijät iče voijah valita heitä kiinnoštava teema ta virtualisešti käyvä luonnonpuiston alovehella. Šuurilla näyttöruutuilla esitetäh erilaisie valokuva- ta videjoainehistoja. Näyttely tarjuou tietoja Puanajärven puiston luonnošta, geologisista erikoisuukšista, ilmaštošta, vesistöistä, faunašta ta florašta šekä alovehen ašuttamisistorijašta. Kaččojat šuahah nähä pohjoisrevontulet šekä tutkie pohjosen pallopuoliskon tähtistöjä.

Šamoin näyttelyššä on luotu lapšilla tarkotetut tilat, missä pikku kävijät voijah leikkie, pelata, piiruštua tahikka ošallistuo muasteri-oppiloih.

Näyttelyn interaktiivini ohjelma kulettau kaččojat puiston eri reittijä myöte, šen avulla voit kuulla puiston lintujen ta eläimien iänijä ta nouššen Kivakka-vuaran huipulla kaččuo iärettömie, ihmehellisen kaunehie luonnonpuiston maiselmie.

Vierailukeškukšen etuštajat ollah varmat, jotta uuši näyttely antau enemmän mahollisuukšie šeuvun turismin ta ekologisen šivissykšen kehittämiseh.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat