Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#9 (1249)


 • #9(1249) | Heimovellet
  Suomen Yle-kanualu rubei luadimah raadivo- da internetuudizii karjalan kielel

 • #9(1249) | Kul'tuuru
  Tänävuon Čičiliušku-tyttiteatru täyttäy 10 vuottu. Tämän hantuzis teatru on luadinuh kuppiloi. Niidy voibi ostua Petroskois Kanzallizien kul’tuuroin keskukses (Leninan lagevo, 2). Ližiä tieduo telefonas: 78 33 79, +7 911 4046008

 • #9(1249) | Mielenvaldu   Tamara Saveljeva
  Voittozii ruadohetkii da professional’noidu kazvandua Oma Mua -lehten toimistolazile: nygözile dai endizile, lugijoile dai kirjuttajile! Lehtele – loppumattomua elaigua!

 • #9(1249) | Kul'tuuruJelena Ruppijeva
  Čalnan artistoin spektaklis ”Meijän kylän kummitukšie” kuuluu kolme kieldy: liygi, vienankarjal da suomen kieli.

 • #9(1249) | Luondo   Jegor Ruppijev
  Tämän päivän mečästyskonnun erähänny suurimii ruadoloi on mečuittavien elättilöin luvun ellendämine. Mečästäjeshäi pidäy vagavah ottua čottah se, ku liigua mečäständiä ei pie olla da se, ku pidäy säilyttiä elättilöin rovut tuliekse aigua.

 • #9(1249) | TazavalduNatalja Antonova
  Karjalan kielen istourien uvvehko askel on työndymäs. Tazavallas tuaste šeikuijah kielen virrallistu puoldu. Ku suaha tiediä selvembäh, pidäygo se iče karjalazile, semmite rajonois eläjile, piätettih vie vai tiijustua. Kui loitokse da kunnepäi on lähtenyh stuatusan juna? Suammogo tavata sen da hypätä jälgimäzeh vaunuh?

 • #9(1249) | KulttuuriKsenija Veretennikova
  Kalevala-eepossan enšimmäisen painokšen 180-vuotispäivän merkeissä Petroskoin Kulttuurikeškukšen šuurešša šalissa oli esitetty šuomelaisen ohjuajan Jari Halosen Kalevala. Uusi aika -filmi.

 • #9(1249) | Nadežda Vasiljeva
  Joka kevät Jyškyjärven kylä keryäy hiihtourheilun harraštajie ta propagandistija omih perintehellisih L’udmila Lukinan muissolla omissettuih kilpailuih.

 • #9(1249) | Persoona
  Jo ikivanhoista ajoista alkuan ihmiset on tutkittu omie juurija. Kuitenki entisinä aikoina šukututkimini oli enemmän elämän tarpehellisutta, eikä yksistäh utelijaisutta.
Partn`ourat