Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šäilykkäh tieto šuvuštani

Rudolf Toivonen on tutkin omua šukuo vuuvvešta 1997. Mieš on šuanun tietoh šukupuun yksitoista polvie. // Kuva: Olga Melentjeva

Tavallah omie juurija tutkittih ylhäset ihmiset, kumpasien piti löytyä ta esittyä tovissukšet šiitä, jotta hyö kuulutah ylhäseh jalošukuh.  Nykyjähhän monet ihmiset ruvetah tutkimah juurijah ta luatimah šukupuuta jättyäkšeh tietoja ičeštäh ta kantavanhemmistah šeuruavilla polviloilla.  Rudolf Toivonen on jo monta vuotta tutkin omua šukuo ta šuanun tietoh šukupuun yksitoista polvie.

– Mie rupesin tutkimah omua šukuo vuotena 1997. Kun kävin Šuomešša, niin šielä aina heimolaisien kera tavatešša pakinakši tultih šukulaisasiet. Tottaš tämä kiäntiki miut šinne päin ta mie rupesin tutkimah arhiivadokumenttija ta keryämäh tietoja šuvuštani.

Alušta Rudolf tutki Karjalan Kanšallisen arhiivan dokumenttija. Šiitä kävi Arhankelin arhiivašša. Šukututkimuštyöššä häntä šuurešti autto istorijallisien tietojen kandidatti, tutkija Irina Čern’akova ta Šuomen Karjalan Heimo -lehen entini piätoimittaja Sakari Vuoristo.

– Vienan Karjalahan kuulu ennein Arhankelin gubernijan Kemin ujezdih. Šentäh Arhankelin arhiivoista löytyy äijyäki enemmän dokumenttija mitä meijän arhiivoista. Šielähän on näitä kirikkökirjoja 1780 vuuvvešta alkuan. Näistä arhiivadokumenttiloista mie šain tietyä Ležojeviloista ta muista šuvuista, kumpasista miula ei ollun tietuo. Šamoin Joensuun arhiivašta löysin hyvin äijän tietuo.

Šiitä kun näitäki tietoja rupesi näyttämäh vähältä ta piti piäššä vielä šyvemmällä, Rudolf läksi Moskovah tutkimah Muinoisaktien arhiivan dokumenttija:

– Miun tuatto Trohkima Toivonen on šuuren Samodajevien ta Ležojevien šukujen jälkeläini. Kaikista varhasimmat tiijot tuaton šuvun kantatuattoloista, mit mie šain löytyä, ollah 1620-luvulta peräsin. Muamo Tarja Andrejevna on entisie Rettijevie. Kaikista vanhin kantatuatto hänen puolešta, min löysin, on lappalaini Stepanko Rettii 1597 vuuvvešta.  

 

 

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat