Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevalan uuši aika

Ohjuajan mieleštä Kalevalan totuš on yleni ta universalini

Filmi oli esitetty petroskoilaisilla kaččojilla Šuomen piäkonsulaatin Petroskoin toimipistehen konsulin Tuomas Kinnusen alottehešta.

– Ajattelen, jotta tämä filmi on hyvä lahja kaikilla Kalevala-eepossan tykkyäjillä. Še on hyvä mahollisuuš tavata filmin ohjuaja ta kyšellä häntä filmin kuvuamisešta. Kalevala. Uusi aika on uušin filmi, kumpani on omissettu eepossan aihehistolla, lisäsi konsuli.

Filmi on tarkotettu yli 12-vuotisilla lapšilla, kumpaset opaššutah ta ošatah šuomen kieltä, filmissä on šamoin enklanninkielini tekstityš. Filmi keštäy 110 minuttie, še oli esitetty kakši päivyä.

Kalevala. Uusi aika -filmi pohjautuu kertomukšeh Väinämöisen šuvušta, šuomelaisista ta heijän unohetušta istorijašta. Tarina kertou, mitein muinoset tapahtumat voijah vaikuttua nykyaikasih päivih ta meijän elämäh. Elokuva käsittelöy muinosen muajilman šuuruutta, rakkahutta, šotua, yksilön kašvuamista ta kanšan kohtaluo. Kalevalalaisilla oli oma elämätietämyš, kumpani hävisi, konša heijän maih tultih vallottajat. Šen vuokši šynty kyšymyš, eläykö šemmoni tietämyš?    

Ennein esityštä Jari Halonen mielelläh vaštasi petroskoilaisien kyšymykših. Ihmisie kaikista enin kiinnošti filmin ajatuš ta filmauštyön bydžetti. Ohjuaja oli alottan oman šuuren työn 2003 vuotena ta vašta kymmenen vuuvven piäštä elokuvan enši-ilta piettih Šuomešša.

Ohjuajan mieleštä Kalevala ei ole tarina, še on kaikkien pyhien kirjojen, eepossojen ta saagojen viesti. Kalevalan totuuš on yleni, še ei ole karjalaisien eikä še ole šuomelaisien, šentäh kuin iče totuuš on universalini. Halosen šanojen mukah pitäy ymmärtyä Sokratin šanoja ”mie tiijän, jotta en tiijä mitänä”. Še on oppimisen ta taitehen lähtökohta. Kalevala on viisauš, kumpasešta Lönnrot luati yhen teokšen, ohjuaja toisen ta jokahini voit luatie oman. Tuotanto šyntyy teijän šielušša.

– Milma ušeičči kyšytäh, mintäh piätin kuvata Kalevalua. Enšiksi, Kalevala on ihmeh. Še kertou elämän ihmeheštä. Šiinä on valtava šisältö, draama, estetiikka. Milma aina miellyttäy, konša elokuvua kačotah nuoret ihmiset, tahon, jotta miun filmin avulla heissä šyntyis oma Kalevala, oma kačahuš täh teokšeh, Halonen lisäsi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat