Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karja-heimon mua

Muailmas karjalazii tottugi tundiettih ylen rohkieloinnu da toranhimozinnu, hyvinny sodamiehinny. Enimytteh hyö torattih ruoččiloin kel. Keskiaijal karjalazet sodajoukot käydih pohjazeh Norvegiessah.

Enzimästy kerdua karjalua on mainittu Novgorodan enzimäzes aigukirjas vuvvel 1143:

«Sinä samazennu kezän kävyi Korela Hämehen piäle da myöstyhyy kaksi loivua perrettih». Täs sanellah karjalan ozattomas sodamatkas suomelazeh hämehen heimoh, konzu hävii kaksi karjalazien purjehlaivua. Sit  lähtijen eri ven'alazis da päivänlaskujeurooppalazis kirjuteksis on mainittu karjalua, korelua da Karjalan muadu.

- Karjala-nimi on yhty arbaitukselline kui kai muutgi vahnat kanzoin nimet, - sanou nimistöntutkii, filolougientiijon doktoru Irma Mullonen. - Niis on kiistelty, niis on kirjutettu, niidy on ajateltu, ga lopputulokseh karjala-nimengi kohtal vie ei piästy tännesäh. On tarittu eri nägemyksii. Ylen tundietun nägemyksen mugah karjala on roinnuh karja-sanas. Buitegu karjalazet oldih karju-kanzu, piettih karjua. Ga yhtelläh konzu rubiet kaččelemah kanzoin nimii, pidäy mustua erähät perustehellizet šeikat. Enzikse se, ku tavallizesti kanzan nimi syndyy susiedukanzoin kieles. Susiedat nimitetäh sen kanzan, ei kanzu iče...

Tavallizesti kanzoin nimis kuvastuu ristikanzah, rahvahah, kanzukundah liittyjy sana. Ku täl kannalpäi kaččonemmo karjala-nimie, ga lövvämmö vahnan germuanizen sanan harja, kuduas muite konzulienne on lainattu karja-sana. Ga yhtelläh sen alguperäine merkičys germuanizis kielis on olluh rahvasjoukko libo sodajoukko. Täs mieles tämä vois kuvata muinazii karjalazii germuanizien susiedoin silmin.  Germuanat on oldu susiedoi da hyö tundiettih karjalazii tämmözenny rahvahanjoukonnu, miesjoukonnu da sodajoukonnu. Täs mieles tämä sellitys pädöy hyvin täh kanzan nimeh roindah... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat