Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaiset starinat ollah šuosijošša

Tapuamisešša lukijien kera Ostrova-kuštantamon piätoimittaja Juri Šleikin kerto, mitein toteutu Karjalaisien starinojen nyky painokšen ajatuš.

Viime vuosišuan 40–60-vuosina Neuvoštoliiton tietoakatemijan Karjalan ošašton Kielen, kirjallisuon ta istorijan insituutin kielentutkijat etnografisien keruumatkojen aikana tašavallan kylijä myöten toisen ainehiston lisäkši kerättih äijän karjalaisie starinoja. Niijen luvušša oli kuin taikastarinoja, niin ni arkipäivisie starinoja ta elukoista.
Enšimmäistä kertua venäjän kielellä nämä starinat oli julkaistu vuotena 1947 Karjalaisie rahvahan starinoja -kokoelmašša, kumpasen luatijana oli Ivan Pažlakov. Šiitä nämä starinat julkaistih ni eri kirjoina. A šeuruava kokoelma näki päivänvalon 20 vuuvven piäštä Karelija-kuštantamošša. Šen luatijina ta kiäntäjinä venäjän kieleh karjalaisista murtehista oltih petroskoilaiset tietomiehet-lingvistit Unelma Konkka, Eino Karhu ta Aleksandra Stepanova. Hyö valittih uutta kirjua varoin mukavimpie ta opettavimpie starinoja, kumpasissa hyvä voittau pahan, oikeuvenmukaisuš piäšöy voittajakši, negatiiviset henkilöt on kurittu, a positiiviset šankarit löyvetäh onnen ta rakkahuon. Tunnettu petroskoilaini grafikko Nikolai Br’uhanov luati piiruššukšie tätä kokoelmua varoin.
Kirjan painoš ruttoh mäni kaupakši ta vielä kymmenen vuuvven piäštä, vuotena 1977, oli julkaistu Karjalaisien starinojen uuši painoš.
Kulu vielä 16 vuotta. Ta kokoelman venäjänkielini variantti tuaš näki päivänvalon jo Petroskoin Ostrova-kuštantamošša. Kuin ni entiset painokšet, tämä painoš niise ruttoh mäni kaupakši ta kohta kato kirjakauppojen polčilta.
Ta vašta nyt, Rospečat’- toimiston tuvella, federalisen Karjalan kulttuuri 2012–18 vuosina -ohjelman puittehissa, šama Ostrova-kuštantamo tuaš paino Karjalaisien starinojen šamanmoisen variantin.
Uuvven kirjan presentatijo piettih 6. pakkaiskuuta Kanšallisešša kirjaštošša. Tilaisuš oli järješšetty kuin Kanšallisen niin ni Lapšien kirjaštojen ruatajien voimin. Muun muašša hyö valmissettih karjalaisien starinojen eri kirjojen ta kokoelmien näyttelyn šekä Karjalašša julkaistujen taiteilija Br’uhanovin koristamien kaikkien kirjojen näyttelyn.
Täššä tapuamisešša lukijien kera Ostrova-kuštantamon piätoimittaja Juri Šleikin kerto, mitein toteutu Karjalaisien starinojen nyky painokšen ajatuš. Šen lisäkši aikuhisilla ta lapšilla esitettih piirrošfilmi karjalaisen Pokošta ta pukista -starinan mukah. Šiitä vierahat ošallissuttih tietokilpailuh karjalaisista starinoista ta tuttavuššuttih Karjalaiset arvautukšet-šähköprojektih.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat