Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kojikaš kiššojen talo

Uuvven vuuvven uattona Rižik löysi uuvven perehen ta muutti Šuomeh // Kuva: Kuvat otettu kiššakahvilan VK-šivulta

Kotarium-kahvilašša voit šilittyä kiššoja, venyö tivanalla, kaččuo lempi elokuvan ta äšen uinota.
Kiššojen taloh voit mahtuo kahekšan kiššua ta niin äijän niitä nyt eläyki. Jokahisella on vaikie kohtalo. Rižik kavotti isännän ta pitälti eli pihalla, Martin vinnattih pois yheššä šen veikkojen ta čikkojen kera, Sima kuuši vuotta eli pereheššä, ka šiitä emännällä alko allergija, Solomon annettih hoitolah, šentäh kun emäntä enämpi ei tahton šitä ruokkie…
Kuin kerto kahvilan administrattori Veronika Ivanova, hyö tietoisešti ei ruvettu oštamah elukkoja tarhašta, vet pihalla juokšentelou niin äijän kiššoja, kumpasilla tarviččou talo.
– Myö heti piättimä, jotta elukat ruvetah elämäh tiälä väliaikasešti, myö jokahisella löyvämmä oman perehen, a niijen šijalla tullah toiset kiššat, korošti Veronika. – Meijän kašvatit ollah steriloitu ta hyvin hoijettu, niillä on luajittu kaikki pakolliset rokotukšet ta jokahisella on pašši.
Tietyšti, kišša ei anneta vaikka kellä. Kaikkien tulijien isäntijen kera järješšetäh pakinoja ta pietäh ohjuanta. Elukat on jo totuttu šyyvvä hyvyä ruokua, šuaha äijän huomijuo ta armahutta šekä joka päivä šeuruššella ihmisien kera. Jo monta kiššua on löyvetty omat perehet. Uuvvenvuuvven uattona Rižik läksi uuteh kotih Šuomeh. Tietyšti, kiššakahvilan ruatajilla on ikävä erota lempi kiššojen kera, ka hyö ymmärretäh, jotta elukoilla pitäy olla oma koti.
Kiššojen talošša elukoilla on oikein hyvä. Niillä on eri huoneh, kumpasešša kiššat muatah ta kunne ne voijah peittäytyö päivällä, još vaivutah hälinäštä ta vierahista. Makuuhuonehešša kiššoilla on kaikki tarpehelliset mukavukšet: makuupaikat, ruokamal’l’at, šuihkulähte vejen kera ta äšen ”viisaš” tualetti, kumpani iče kaiken korjuau.
Tuanoin Kotarium-kiššakahvila juhli enšimmäisen Uuvven vuuvven. Huoneh oli kaunehešti korjattu uuvvenvuuvven pallosilla ta girl’andiloilla, ka kuuši oli mahotointa ašettua liijan utelijakkahien kiššojen takie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat