Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Dmitrii Mizgulinan kniigu sai palkindon

Runoilii da kiändäjät. Huruas oigiehpäi: marilaine Zoja Dudina, mansilaine Svetlana Dinislamova, hantilaine Marija Vagatova, runoilii Dmitrii Mizgulin, erzäläine Aleksandr Danil’čev, kiännösprojektan vedäi Ol’ga Buraja, karjalaine Natalja Antonova da udmu

Konzuto päiväine oli Jumalannu – nengoine olis kogumuksen nimi livvikse. Duuman deputuatannu da bankiirannu olles Dmitrii Mizgulin kirjuttau ven’akse joudavembal aijal. Se on hänen vačan leiby 1990-vuoziluvus algajen. Runot ollah kiännetyt anglien, fransien, ukrainan, serboin dai äijile mil toizile kielile. Suomi-ugroin kielih häi kiändyi enzimästy kerdua dai kerras sai enzimäzen sijan Ven’an kirjuttajien Liiton Nikolai Leskovan mustokse pietys kilvas nominatsies ”Paras kauniskirjutuksen kiännös”. Palkičendu piettih tuhukuus Moskovas Literuatoroin Keskustalois Bol’šaja Nikitskaja -pihal.

Kaheksakymmenyheksä runuo on kiännetty vengroin, vepsän, karjalan, komin, mansin, marin, mokšan da erzän, udmurtoin, suomen, hantoin, estounien kielele. Dmitrii on piättänyh kiändiäkseh pienembih kielih, suomi-ugrilazih, sendäh gu nygöi eläy vähembistörahvahien keskes. Tavoiteh on olluh kuččuo hommah kui tundiettuloi, mugai alguajii kiändäjii da runoilijoi. Projektas oldih vengru Nad’ Katalin, udmurtu V’ačeslav Ar-Sergi, mansilazet Juvan Šestalov da Svetlana Dinislamova, hantat Jeremei Aipin da Marija Vagatova, estounielaine Arvo Valton, mokšalaine Valentina Mišanina, erzäläine Aleksandr Danil’čev, komilaine Jevgenii Valerian, marilaine Zoja Dudina, vepsäläzet Nikolai Abramov da Ol’ga Žukova, karjalaine Natalja Antonova da suomen kielele kiändäi Kristina Korotkih...

Minun Ven’a on rouno havvas,

Kui jygeni igä sen!

A myö vai aipodois, aipadois

Näimmö piäzendiä palazen.

Eigo Jumalua pie, eigo välliä,

Eigo vačču jo tiijä vähyös.

Eule kel muldupeldozel lähtie,

Eigo jyvästy lykkäldiä muahuoh... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat