Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Koulumusejo kertou karjalaisien istorijašta ta kulttuurista

Koštamukšen koulumusejošša on naisien čuppu, kumpani kertou naisruatoloista ta miehien čuppu, missä on esitetty miehien työkaluja. // Kuva: Uljana Tikkanen

Koštamukšen koulu numero 2 avattih vuotena 1983. Tämä oli merkittävä tapahtuma kaupunkissa, šentäh kun koulu on enšimmäini rakennuš Koštamukšešša, kumpasen rakennettih venäläiset. Šamana vuotena Koštamuš šai kaupunkin statussin. Parin vuuvven piäštä koulušša ruvettih miettimäh musejon peruštamista. Lapšet kerättih tietoja, opaštajat ečittih näyttelyesinehie. Näin šynty kotišeutu- ta kirjallisušmusejo ta šen johtajakši tuli Vera Nikolajevna Koržunova. Enšimmäini näyttely oli omissettu Elias Lönnrotilla, toini kerto karjalaisista ta niijen elämäntavoista. Musejo kašvo ta kehitty. Nyt še on täyttän jo 30 vuotta. Koštamukšen koulun johtaja Larisa Molčanova on ruatan koulušša jo yli kolmekymmentä vuotta ta arvoštau korkiella koulumusejon kokoelmua.

– Meitä autettih Kalevalan piirin eläjät, esimerkiksi musejošša on karjalaini puku, kumpasen ommeltih Luušalmen Humahuš-ryhmän naiset, tiälä on äijän näyttelyesinehie, kumpasie meilä lahjotettih Kalevalan tahi Kiimasjärven eläjät, koulun johtaja kertou.

Nykyjäh koulumusejon johtajana on Tatjana Dobrodejeva, hiän mielelläh kerto meilä, mitä mukavua ta erikoista on musejošša:

– Meilä on hyvin vanhoja näyttelyesinehie, kumpasie ei ole Koštamukšen kanšallisešša musejošša, esimerkiksi tämä vanha kuosali on tuotu Vienanmeren rannikolta. Tämä käsipaikka oli kuvottu omin käsin 1800-luvulla. Yksi meijän opaštajista anto šen musejoh. Kankašpuijen ošat tuotih Arkankelin alovehelta. Kaikki nämä veššat on kerätty ta tuotu musejoh meijän opaštajien ta opaštujien voimin.

Uuvvissetun musejon keškipaikalla on kiukua. Ennein šitä ei ollun. Lapšet, kumpaset eletäh kaupunkissa, nyt voijah nähä mimmoselta näytti karjalaini pirtti. Musejošša on naisien čuppu, kumpani kertou naisruatoloista ta miehien čuppu, missä on esitetty miehien työkaluja. Šen lisäkši täššä on Elias Lönnrotilla ta Kalevala-eepossalla omissettu esittely šekä näyttely, kumpani kertou Koštamukšen kaupunkista ta kombinatista.

Uuvvissetun koulumusejon juhlalliset avajaiset piettih Kalevalan päivien ta Kanteletar festivalin puittehissa. Šamana päivänä avattih Karjalan kuvataiteilijan Vitali Dobrinin näyttely. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat