Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Muajilmanpankki Kalevalašša: välitulokšie

Kantena päivänä ekspertit ruattih Kalevalan piirissä, tavattih paikallisie eläjie, pakauteltih heitä sosiologisešta näkökulmašta. // Kuva: Aleksei Tsikarev

Eksperttien joukkoh kuulutah: ECHO-assossiatijon johtaja Svetlana Kol’čurina, Karjalan turisti-infokeškukšen ruataja Jelena Kuznecova, Karjalan kulttuuriministerijön ruataja Varvara Lebedeva, Karjalan kieli-instituutin ruataja ta tutkija Valentina Mironova, Julkishallinnon akatemijan ruataja ta opaštaja Tatjana Sačuk, sosiologi Andrei Suhorukov, YK:n eksperti Aleksei Tsikarev. Kantena päivänä ekspertit ruattih Kalevalan piirissä, tavattih paikallisie eläjie, pakauteltih heitä sosiologisešta näkökulmašta. Näin iče Kalevalan kyläššä oli pakauteltu ta tutkittu viisi niin šanottuo fokus-ryhmyä: piirin ta kylän halličuš, nuoriso, kanšalaisjärještöt, kulttuuri- ta opaššušala, turistibisnessi. Jyškyjärven ta Vuonnisen kylissä oli järješšetty yhteiskyšelyjä paikallisien eläjien kera. Nyt jokahini asientuntija omašta puolešta analisoiččou šuatuja vaštaukšie ta panou oman mielipitehen alovehen heikoista ta vahvoista puolista yhteispiätöšpaperih – Kalevalan piirin kehityšstrategijah. Šamalla projektin puittehissa tämän kuukauven loppuh šuate on järješšetty projekti-idejojen kilpailu. Šiih voijah ošallistuo Karjalan Tašavallan opistojen ta yliopistojen opaštujat. Kulpailun voittajijen idejoja otetah šamah Kalevalan piirin kehityšstrategijah ta vieläi makšetah rahapalkinnon. Lisyä kilpailušta voitta lukie ECHO-assossiatijon vk:n šivulta (www.vk.com/echo_project) tahi kirjuttua šähkö-poštih: etnoecho@gmail.com. Paissen projektin lähitulevaisuošta, järještäjät kerrotah, jotta kevätkuun loppupuolella Karjalah tulou Muajilmanpankin etuštajie, kumpaset iče tahottais nähä projektin toteuttamisprosessie ta käyvä Kalevalan piirissä tutuštumašša. Šilloinki Petroskoissa järješšetäh seminari, kumpasen puittehissa kehitetäh viisi perspektivistä projektie ottaen huomijoh šamoin rahotukšen mahollisuot. Kevätkuun loppupuolella tulou valmehekši projektin tutkijien ta asientuntijien analisipaperi ta oraškuušša kaikki paperit ta projektin tulokšet presentoijah Petroskoissa ta Kalevalašša.   

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat