Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Psihiatru voibi olla psihoulogannu

Viktor Lebedev rubei lugemah luvendoloi vie yliopistos opastujes.

– Tahtoitgo lapsennu ruaduo psihiatrannu?

– Minä tahtoin olla liäkärinny. Tavan mugah lapset ei tietä psihiatran ruavos, hyö tahtotah olla hirurgoinnu libo lapsendouhturiloinnu. Duumaičen, segi on hyväkse, ku hyö ei tietä ken on psihiatru.

– Sinä tottu olet nerokas paginanpidäi.

– Tämä on minun ruado. Minul pidäy paista, pagizuttua da myvvitellä voimattomii, rounoku luadie sildu ristikanzoin välis. Tämä on liečetiijon eričys, rohtot ei ainos avvuteta. Ku et malta pidiä yhtevytty toizienke, et ole hyvä mielenluavun liäkäri. Meijän alan spetsialistoil pidäy ellendiä patsientoi. Sanon, ku kai rahvas ollah erilazet, ga meile tullah vie erinomazembat. Myö avvutammo voimattomien perehii, toizin sanojen luajimmo psihoulogan ruaduo.

– Tahtoitgo ruadua psihuologannu?

– En, minä enämbän olen kiinnostunnuh liečetiedoh. Yhtelläh opastujes da lugijes minä panen mustoh erilastu psiholougistu tieduo. Vie sanotah nenga: “Psihiatru voibi olla psihoulogannu, psihoulogu psihiatrannu ei”... 

– Passibo, Viktor! Toinah tahtot toivottua midätahto hyviä meijän lugijoile?

– Ei ole nimittustu välii mittustu sugupuoldu ristikanzu on sinun rinnal, händy pidäy oppie ellendiä da suvaija, ei hävittiä yhtehisty kieldy ristikanzanke. 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat