Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#11 (1301)


 • #11(1301) | Kul'tuuruNatalja Antonova
  Kirjuta rakkahas libo dovarišas karjalakse da sua lahjakse Samsung Galaxy A7.

 • #11(1301) | MatkustamineOl'ga Dubitskaja
  Tiijättögo työ, gu kogo Ven’ua voibi kaččuo kahtes čuasus yhtes kohtas da sih niškoi ei pie ajua nikunne? Da se on tottu!

 • #11(1301) | TazavalduNatalja Sinitskaja
  Čuasun aigah Periodikan julgavoloin piätoimittajat pagizutettih Karjalan piämiesty Karjalan tazavallan da karjalazien tilas.

 • #11(1301) | NuorižoNatalja Sinitskaja
  Hörpölän kylä on kaheksan kilometrin peräs Alavozespäi. Sit kyläs kazvanuh nuori karjalaine briha Pavel Nazarov nygöi pajattau suures muuzikkuteatras.

 • #11(1301) | Heimovellet   L’udmila Gromova
  Tverissä piätinčänä 18. keviäkuuda pruaznuidih šuurda pruazniekkua – täydy 25 vuotta Tverinkarielazien kul’turan yhykšen peryštämizeštä. Oblastin Gor’kojn bibl’otekkah tuli rahvašta kaikista 11 karielazista rajonoista, kumbazissa on avattu rajonan kul’tura-avtonomijat.

 • #11(1301) | PersoonaMaikki Spitsina
  Karjalan kielen tietotutkija ta šananšäilyttäjä Vieno Fedotova on uuvven Venäjä-Viena šanakirjan toimittaja. Hiän on enšimmäini, kenen luo šanakirjan luatijat tuotih omie kirjaimie tarkissettavakši ta toimitettavakši. Filologi on varma, jotta karjalan kielen šäilyttämini ta kehittämini on tärkein asie.

 • #11(1301) | HeimovelletMarija Kirillova
  Šuomi-Venäjä -šeuran piäšihteri Merja Hannus näköy Lahešša järještävän Šuomelais-ugrilaisien kanšojen muajilmankongressin mahollisuokši käyvä avointa vuoropakinua kanšalais- ta kulttuurikentällä.
Partn`ourat