Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kirjuta rakkahuskirjaine

Terväh rodieu kaksi karjalan kanzallizele kul’tuurale omistettuu tärgiedy da mielidykiinnittäjiä piduo. Karjalan tazavallas 20. sulakuudu perindön mugah pietäh karjalan da vepsän kirjukielen päiviä*. Petroskoin Begemon-kluubas Nuori Karjala -liitto 30. sulakuudu pidäy etnoillačun ”Lembi”*. Myö enzimästy kerdua opimmo yhtistiä kaksi hyviä yhteh – kirjutusnero da huogavopäivän ilomieli da nostua toine toizele lembie kanzallizen karjalazen muuzikan illačus.

KUULKUAHÄI! Karjalan tazavallan kanzalaisorganizatsii ”Kandurahvahien da yhteskundudiplomuatien tugikeskus ”Nuori Karjala” da Oma Mua -lehti ilmoitetah kogo päiväzenkunnan kilbu parahah karjalankielizeh rakkahuskirjaizeh. Teemat: rakkahus, dovarišus, rinnal olijan ristikanzan vältämättömys.

Myö mustoitammo unohtettuu kirjutusneruo. Myö kannatammo karjalan kielel kirjuttamistu. Myö kannatammo Oma mua -lehtie. Ruammo sidä mugavasti da kreativizesti.

 

Nominatsiet

1. Paras kirjaine karjalan kielen tiedäjis.

2. Paras kirjaine karjalan kieldy opastumah ottavunnuzis.

3. Paras kiännetty kirjaine (arvostetah kirjuttajua da kiändäjiä).

4. Ližänominatsiet Mir nagrad – kompuanies: ”Kaikis nuorin ozanottai” da ”Paras huumorine kirjaine”.

 

Ehtot da toivomukset

1. Kirjaine voibi olla kudualtahto karjalan kielen murdehel. Kirjazen voibi kirjuttua hos ken, sih huolimata kudual alovehel libo kuduas muas ristikanzu eläy.

2. Kirjazen suurus – ei enämbi 3 000 kompjuuteran simvolua sanavälit luguh ottajen. Vältämättäh pidäy merkitä omat kontaktutiijot (nimi, ižän- da sugunimi, roindupäivy, telefon, ruado- libo opastundukohtu, eländykohtu).

3. Kirjazet otetah vastah 15.04.2016:ssah adresil nuorikarjala@gmail.com

 merkil ”kilbah!” Ei ole aigua taivoindellakseh, jäi vaigu kuu aigua.

 

Siännöt, arvostusjoukko da palkindot

1.Yhtyö kilbah voijah vai Oma mua -lehten tiluajat. Sen tovistamizeh niškoi pidäy soittua toimitukseh 8 8142 780510 libo kirjuttua poštal omamua@mail.ru sanojen oman nimen da tilavuksen aijan. Tilata bumuagulehti libo lehten pdf-versii ruttoh vojii saital rkperiodika.ru. Ulgumualazet voijah tilata lehti http://ruslania.com/periodics/116/omamua.

2. Arvostusjoukkoh kuuluu kolme hengie: Oma Mua –lehten piätoimittai Natalja Sinitskaja, Helsinkin Yliopiston doktorantu Ol’ga Karlova da ”Nuoren Karjalan” eräs perustajis Natalja Antonova. Arvostelujoukkoh kuulujat sežo kirjutetah kirjazii, ga yhtelläh heijän ruavot ei mennä kilbah.

3. Doplomat da lahjat voittajile annetah joga nominatsies. Piäpalkindo - Gran-pry – smartfon Samsung Galaxy A7.

4. Arvostetah kirjazen omaluaduvuttu, nerokkahuttu, karjalan kielen maltuo da karjalan kieliopin siändölöin noudamistu.

5. Petroskoil eläjät kilbah yhtynyöt kerävytäh Karjalan kirjukielen päivänny 20. sulakuudu Begemot-kluubah 19.00 čuasun aigah. Keräl pidäy ottua notebookat libo laittehet, kudamil suau ruadua tekstoin kel.

6. Kilvan tuloksien ilmoittamine, palkindoloin jagamine, parahien kirjutuksien lugemine pietäh 30. sulakuudu Lembi-etnoillačus.

7. Parahat kirjutukset suau lugie Oma Mua -lehtes, Taival-al`manuahas da kuulla GTRK ”Karelija”:n kanzalliskielizen toimituksen raadivoprogrammois. Kirjazien kirjuttajat voijah ičegi lugie net raadivoh.

8. Ližiä tieduo tel. +79217002611 (Natalja) libo sähköpoštan kauti antonovannatoi@gmail.com

 

 

 

* Karjalan autonoumizen tazavallan Ministrunevvoston käskyn mugah 20. sulakuudu 1989 on hyväksytty karjalan kielen (livvin murdehen) da vepsän kielen kirjaimikot latinalazen gruafiekan pohjal. Samal käskyl oldih hyväksytty oigiehkirjutuksen siännöt.

 

* LEMBI – karjalan kieles se merkiččöy rakkahuttu, čomuttu, hyväluaduvuttu. ”Lembi” on perindölline nuorižon etnoillačču, kuduan valmistau Nuori Karjala -liitto keviäl.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat