Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kylvämättä ei kažva

Preda Nikolai Turičev kiittäy gostie Šuomešta. // Kuva: L’udmila Gromova

Lämbymät tervehyzet tverinkarielazilla hyväštä ruavošta šano Tverin gubernatoran nimeštä edustaja. Tverin linnan piämieš Aleksandr Korzin šano šuuren passibon tverinkarielazilla ruavošta, kumbane luadiu tverin kul’turan bohatemmakši. Lihoslavl’an rajonan piämieš Natalja Vinogradova toivotti Avtonomijalla pitkiä igiä.

Pruazniekalla tuldih tervehyttä šanomah Šuomen Tverinkarielazien ystävien ry preda Ari Burcov da Marja Torikka, Tverin estilazien diasporan yhykšen preda Elmar Aljas, Tverin šuomi-ingeriläzien kul’turan keškukšen preda Ol’ga Nef’odova.

Tverin karielazien Avtonomijan preda Nikolai Turičev omaššah šanonnašša kiitti kaikkie, ket ruatah karielan kielen da kul’turan šäilyttämistä varoin: ”Tverin oblastin komitetta, kumbazešša on 20 hengie, yheššä rajonoin kul’tura-avtonomijoinke i nuoriz’onke nämä 25 vuotta ruado hyviin. Oldih painettu Mihail Orlovan Bukvari, Zoja Turičevan da L’udmila Gromovan opaššunda i luvenda-kniigat, Stanislav Tarasovan runokniiga ”Oma randa”; Nikolai Balakirevan proza-kniiga ”Stuanovoine” da muut.

On luajittu moni fil’mua tverinkarielazien näh, kumbazien ohjujajina ollah: Arvo Ahlroos, Andrei Vorobjov i toizet. Viidiu 20 vuotta lehti ”Karielan šana” (redaktora L’udmila Gromova). Miän karielazissa rajonoissa oli valmissettu 14 etno-kultturnoida festivalie, kumbazih oldih tulluot miän luoh gost’at i ansamblit monista muakunnoista: Mordvašta, Mari-Elašta, Virošta, Šuomešta, Karielan Tažavallašta.

Meilä ruatah 19 rahvahan lauluansamblie, paremmat i tunnetuot niistä ollah ”Karielan koivune” i ”Virži” (piämiehet Ljudmila i Ruslan Gorzevat). Tuttavat ollah i kandeleh-ansamblit lapšien muuzikka-školista Spiirovan rajonašta i Lihoslavl’ašta ”Vihmane”. Rajonoin školissa i bibl’otekoissa on avattu 21 pikku-muzeida tverinkarielazien eländäh näh.

Äijän ruadau miän kielen i kul’turan šäilytändäh varoin nyt Karielan rahvahan muzei Lihoslavl’ašša (piämieš – Jelena Romanova). Tämä muzei on meilä varoin nyt keššyš, kunne pidäy kerätä kaikki, midä myö tiijämmä miän kul’turah i historijah näh.”

Kiitettih tverinkarielazien nuorien yhyštä ”Tverin Kariela” (preda Oleg Jevgrafov) kumbane jäl’gimäzinä vuožiloina rubei ruadamah ves’ma äijän. Rajonoissa bibl’otekat, muzeit ruatah ves’ma äijän, opaššetah omua kiel’dä, varuššetah pruazniekkoida, kerätäh tieduo kul’turah näh. Nuoremmat i vanhemmat maltetah: nyt on že aiga, konža pidäy äiän ruadua, žentän što kylvämättä ei rubie kažvamah.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat